Zebranie z rodzicami

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół nr 5 zaprasza rodziców na zebranie, które odbędzie się

09 września 2020r. (środa), według następującego harmonogramu:

Szkoła Podstawowa nr 33

godz. 16:30

– kl. 1a – sala 101

– kl. 1b – sala 102

– kl. 2a – sala 6

– kl. 2b – sala 7

– kl. 3a – sala 8

godz.  16:45

– kl. 4 – sala 103

– kl. 6 – sala 104

Technikum nr 5

godz. 17:00

– kl. 1Ta – sala 202

– kl. 2Ta – sala 203

– kl. 2 Tb – sala 205

– kl. 3 Ta – sala 206

O godz. 18:00 odbędzie się zebranie przedstawicieli Rady Rodziców z dyrekcją.

Wszystkich rodziców prosimy, aby po wejściu do budynku szkoły, stosować się do wymogów sanitarno-epidemiologicznych (dezynfekcja rąk, założenie maseczki lub przyłbicy ochronnej) oraz kierować się bezpośrednio do wyznaczonej sali.

Ubezpieczenie dla uczniów

Poniżej zamieszczamy ofertę ubezpieczenia uczniów. Proszę zapoznać się z ofertą. 

Polisę dla dziecka można załatwić wirtualnie, wtedy sami Państwo samodzielnie załatwiają cały proces ubezpieczenia i całą dokumentacją w razie wypadku zajmujecie się sami.

Jeżeli zdecydują się Państwo na tradycyjną formę ubezpieczenia w szkolnym sekretariacie, całym procesem ubezpieczenia zajmie się upoważniony do tego pracownik szkoły.

Koszt ubezpieczenia: 65 zł

Oferta_wirtualna_

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
wtorek 1 września 2020r.

 

Uczniowie i rodzice uczestniczący w rozpoczęciu roku szkolnego muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa związanych z sytuacją sanitarno – epidemiczną:

 1. Do budynku mogą wchodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Do budynku nie może wejść osoba, która przebywa w miejscu zamieszkania z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Wszystkich obowiązuje dezynfekcja rąk i w miarę możliwości dystans społeczny.
 4. Dzieci mogą przyjść tylko z jednym rodzicem/opiekunem prawnym.

Szkoła Podstawowa nr 33

 • klasa 1a wych. mgr D. Mura – godz. 8.15 – spotkanie organizacyjne na sali gimnastycznej a następnie w s.101,
 • klasa 1b wych. mgr M. Pudło – godz. 8.45 – spotkanie organizacyjne na sali gimnastycznej a następnie w s.102,
 • klasa 2a wych. mgr K. Kwiecień – godz. 8.30 – spotkanie bezpośrednio w sali nr 6,
 • klasa 2b wych. mgr B. Spratek – godz. 9.00 – spotkanie bezpośrednio w sali nr 8,
 • klasa 3a wych. mgr A. Korbel-Bugdol – godz. 9.15 – spotkanie bezpośrednio w sali nr 9,
 • klasa 4a wych. mgr E. Brachmańska – godz. 9.30 – spotkanie bezpośrednio w sali nr 103,
 • klasa 6a wych. mgr J. Pawlak-Tracz – godz. 9.45 – spotkanie bezpośrednio w sali nr 104,

Technikum nr 5

 • klasa 1Ta wych. mgr K. Kmiecik-Seixas – godz. 10.00 – spotkanie organizacyjne na sali gimnastycznej a następnie w s. 202,
 • klasa 2Ta wych. mgr B. Paczuska – godz. 10.15 – spotkanie bezpośrednio w s. 203,
 • klasa 2Tb wych. mgr B. Musiolik – godz. 10.30 – spotkanie bezpośrednio w s. 205,
 • klasa 3Ta wych. mgr J. Węgrzyk – godz. 10.45 – spotkanie bezpośrednio w s. 206,

Wychowawcy klas przyjmują zapisy uczniów do świetlicy i na obiady.