Ogólnopolski projekt edukacyjny – ” Z ekologią na Ty”

♻️☘️🌱🌳🌿 Mając na uwadze ochronę środowiska, klasa IVa w roku szkolnym 2022/2023 bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Z ekologią na Ty”. Głównym celem projektu jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko. Należy uwrażliwiać młodych ludzi na piękno przyrody, na znaczenie czystego świata dla ich zdrowia oraz uzmysłowić im, iż sami mogą przyczynić się do zmniejszenia dewastacji środowiska.

Dbając razem o przyrodę, zapewniamy nie tylko sobie, ale i przyszłym pokoleniom niebagatelny majątek w postaci czystego świata… ♻️☘️🌱🌳🌿

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 5 podaje harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 1 września:

  • godz. 8:00 – Msza Św. w kościele NSPJ w Niedobczycach
  • godz. 9:00 – klasy 2-8 Szkoły Podstawowej nr 33
  • godz. 9:30 – klasy 1-4 Technikum nr 5
  • godz. 10:15 – klasa 1 Szkoły Podstawowej nr 33 ( rogi obfitości – podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka,  można składać na portierni od środy 31 sierpnia)

Informacja dla nauczycieli

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 5 informuje, że konferencja inaugurująca nowy rok szkolny odbędzie się 30 sierpnia o godz. 9:00.

Natomiast 29 sierpnia zapraszamy nauczycieli na godz. 9:00. W planie – czynności organizacyjne związane z rozpoczęciem roku szkolnego (zakładanie dzienników, przygotowanie sal lekcyjnych, komputerów, itd)

Organizacja pracy świetlicy w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Rodzice,
w związku z organizacją pracy świetlicy szkolnej na rok szkolny 2022/2023 zapraszamy do zapoznania się z poniższą informacją:

  • ważność karty zapisu dziecka do świetlicy wygasa z końcem danego roku szkolnego, dlatego przypominamy o konieczności ponownego złożenia formularza na rok szkolny 2022/2023,
  • rodzice zainteresowani  opieką świetlicową swoich dzieci mogą pobrać kartę zapisu do świetlicy szkolnej: Karta zapisu do świetlicy szkolnej 2022-2023

Kompletne dokumenty należy złożyć do wychowawcy świetlicy szkolnej lub sekretariatu szkoły do dnia 02.09.2022r.

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że odeszła 

                                      Maria Pytel

           emerytowana nauczycielka i przyjaciel młodzieży 

            Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku

 

 

                                                             „Umarłych wieczność dotąd trwa,

                                                               dokąd pamięcią się im płaci.”

                                                                               Wisława Szymborska