Konkurs!

Międzynarodowy konkurs dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych

Polska – Ojczyzna, jaką w sercu noszę”

     Motywem przewodnim i tematem Konkursu jest „Polska – ojczyzna, jaką w sercu noszę”. Prace konkursowe muszą być związane z tematem Konkursu.

     Praca konkursowa powinna stanowić krótką formę literacką z dowolnego gatunku (wiersz, esej, opowiadanie itp. – utwór powinien spełniać cechy rodzaju literackiego, do którego należy). Objętość tekstu nie może przekraczać czterech tysięcy znaków ze spacjami. Praca powinna być sporządzona czcionką Calibri, o wielkości nie mniejszej niż 10,5 p.

Nagrodzone prace zostaną wydane w publikacji pod tytułem: Młodzi Polacy o Polsce. Antologia utworów laureatów konkursu literackiego „Ojczyzna, jaką w sercu noszę”.

Konkurs organizowany jest pod auspicjami i honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Chęć udziału w konkursie należy zgłosić nauczycielowi języka polskiego do dnia 21.10.2022.

 

Zachęcamy serdecznie wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie!

 

 

 

Pomagajmy!

„Trzeba sobie wzajemnie pomagać…” – La Fontaine
 
A Ty, jak ostatnio pomogłeś drugiej osobie?
 
Wierzymy, że pomagając sprawiamy, że świat w którym żyjemy staje się bardziej ludzki i przyjazny 💕
Szkolne Koło Wolontariatu przy Zespole Szkół nr 5 w Rybniku zachęca Rodziców, Nauczycieli, Uczniów i wszystkich którzy chcą pomagać do wsparcia zbiórki, dla Nauczyciela z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej w Rybniku ☘️