Samorząd uczniowski

13 października 2020 z okazji Dnia Edukacji Narodowej

przewodniczący Samorządu Szkolnego Robert Węglarek z asystentką Wiktorią Mitko

składał nauczycielom życzenia i wręczał słodkie upominki.