„Żegnaj szkoło, witajcie wakacje”

„Wydaje mi się, że szczęście zależy tylko od pogodnego podejścia do życia i od szlachetności serca, nie zaś od okoliczności zewnętrznych.” (F. Dostojewski)
Szanowni Państwo,
Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Rok wyjątkowy, pełen niespodzianek, trudów, emocji. Sytuacja zmusiła nas do innego spojrzenia na siebie, bliskich, do zweryfikowania priorytetów i wartości. My, nauczyciele, tak samo jak Wy – Rodzice, stanęliśmy przed koniecznością zaufania technologii, zmian w sposobie nauczania, stanęliśmy przed pustymi klasami. A to boli najbardziej. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że bycie nauczycielem to nie praca – to powołanie. Teraz nauczać mogliśmy dzięki Państwa zaangażowaniu. To Wy staliście się nauczycielami nie tylko życia, ale też biologii, informatyki, języka polskiego…. I za to Wam dziękujemy. Za to, że wspieraliście swoje dzieci, że znaleźliście czas na przypomnienie sobie treści nauczanych w szkole, a przede wszystkim dziękujemy za wszelkie słowa podziękowania, zrozumienia, wsparcia kierowane pod naszym adresem.
Życzymy, by zbliżające się wakacje były piękne i niezwykłe, bo szczęście nie zależy od okoliczności zewnętrznych, a od pogodnego podejścia do życia i szlachetności serca – jak powiedział Dostojewski.
 

 

WAŻNE INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

Wyciąg z wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 r.

1.1 Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną)
1.2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.