Informacje ogólne

Szkoła jest dużą, dobrze wyposażoną placówką, zatrudniającą wykwalifikowanych i życzliwych uczniom nauczycieli. Obecnie kadra pedagogiczna liczy ponad 40 nauczycieli, w tym 20 to nauczyciele dyplomowanych. Dysponujemy dobrą bazą dydaktyczną – posiadamy dwie pracownie internetowe, centrum informacji multimedialnej, a także sprzęt multimedialny często wykorzystywany podczas zajęć lekcyjnych.  Dajemy rodzicom możliwość bieżącej kontroli postępów w nauce swoich dzieci dzięki działającemu w naszej szkole od roku szkolnego 2008/2009 elektronicznemu dziennikowi

Naszym celem jest rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów. Proponujemy dla nich zajęcia fakultatywne o różnych profilach(artystyczne, językowe, sportowe, dziennikarskie, informatyczno-matematyczne). Od roku szkolnego 2009/2010 proponujemy dla najlepszych absolwentów klas szóstych naukę w „Euroklasie”. Ideą utworzenia klasy o profilu europejskim oprócz rozszerzonej nauki języka angielskiego (5 godzin tygodniowo) i języka niemieckiego (4 godziny tygodniowo) w doskonale wyposażonej pracowni językowej jest:

 • promowanie inicjatyw europejskich i zapoznanie z zasadami funkcjonowania instytucji europejskich z ludźmi polityki, kultury, sztuki,
 • nawiązywanie żywej współpracy w ramach programów unijnych Comenius oraz eTwinning,
 • stosowanie fachowej, obcojęzycznej terminologii na zajęciach przedmiotowych,
 • przybliżanie wiedzy o szeroko pojętej kulturze europejskiej w ramach lekcji wychowawczych,
 • zajęcia w pracowni komputerowej ufundowanej przez Europejski Fundusz Społeczny
 • delektowanie się kuchnią europejską!

 

Uczniami opiekują się wychowawcy i pedagodzy, którzy dla bezpieczeństwa uczniów współpracują z wieloma instytucjami wspomagającymi proces wychowania. Realizujemy działania prozdrowotne w ramach programów: „Trzymaj formę”, „Bezpiecznie i zdrowo”, „Szkoła bez przemocy”. 13 maja 2009 roku nasze gimnazjum otrzymało certyfikat „Śląskiej szkoły promującej zdrowie”. Nasze gimnazjum już po raz drugi zostało laureatem ogólnopolskiego programu grantowego pod patronatem Prezydenta RP „Szkoła bez przemocy”. Wyróżnione projekty: w roku szkolnym 2007/2008 „Razem prościej – poznajmy się”, 2008/2009 „Dajmy sobie szansę”.

Aktualnie uczniowie naszego gimnazjum biorą aktywny udział w ogólnopolskich programach społeczno — edukacyjnych:

 • Szkoła bez przemocy
 • Trzymaj formę
 • Kaskada
 • Szkoła myślenia
 • E-Twinning
 • Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie
 • Centrum Edukacji Obywatelskiej

 

Dla uczniów dojeżdżających oferujemy dojazdy pod okiem opiekunów, szkolnymi autobusami i posiłki w szkolnej stołówce. Ważną rolę w szkole odgrywa sport. W ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego uczniowie uczęszczają na basen oraz mają zajęcia na siłowni znajdującej się w naszym gimnazjum. Prężnie działa szkolna sekcja turystyczna, która organizuje wycieczki krajoznawcze, wyjazdy na narty w okresie zimowym, wycieczki rowerowe, wyjazdy do parku wodnego, na lodowisko i parku linowego. W czasie ferii zimowych uczniowie mogą uczestniczyć w ramach półkolonii w różnych zajęciach: sportowych, rekreacyjnych i edukacyjnych