Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
wtorek 1 września 2020r.

 

Uczniowie i rodzice uczestniczący w rozpoczęciu roku szkolnego muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa związanych z sytuacją sanitarno – epidemiczną:

 1. Do budynku mogą wchodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Do budynku nie może wejść osoba, która przebywa w miejscu zamieszkania z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Wszystkich obowiązuje dezynfekcja rąk i w miarę możliwości dystans społeczny.
 4. Dzieci mogą przyjść tylko z jednym rodzicem/opiekunem prawnym.

Szkoła Podstawowa nr 33

 • klasa 1a wych. mgr D. Mura – godz. 8.15 – spotkanie organizacyjne na sali gimnastycznej a następnie w s.101,
 • klasa 1b wych. mgr M. Pudło – godz. 8.45 – spotkanie organizacyjne na sali gimnastycznej a następnie w s.102,
 • klasa 2a wych. mgr K. Kwiecień – godz. 8.30 – spotkanie bezpośrednio w sali nr 6,
 • klasa 2b wych. mgr B. Spratek – godz. 9.00 – spotkanie bezpośrednio w sali nr 8,
 • klasa 3a wych. mgr A. Korbel-Bugdol – godz. 9.15 – spotkanie bezpośrednio w sali nr 9,
 • klasa 4a wych. mgr E. Brachmańska – godz. 9.30 – spotkanie bezpośrednio w sali nr 103,
 • klasa 6a wych. mgr J. Pawlak-Tracz – godz. 9.45 – spotkanie bezpośrednio w sali nr 104,

Technikum nr 5

 • klasa 1Ta wych. mgr K. Kmiecik-Seixas – godz. 10.00 – spotkanie organizacyjne na sali gimnastycznej a następnie w s. 202,
 • klasa 2Ta wych. mgr B. Paczuska – godz. 10.15 – spotkanie bezpośrednio w s. 203,
 • klasa 2Tb wych. mgr B. Musiolik – godz. 10.30 – spotkanie bezpośrednio w s. 205,
 • klasa 3Ta wych. mgr J. Węgrzyk – godz. 10.45 – spotkanie bezpośrednio w s. 206,

Wychowawcy klas przyjmują zapisy uczniów do świetlicy i na obiady.