Matura 2020

W zakładce Matura znajdują się wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020r. 

Prosimy maturzystów o dokładne zapoznanie się z wytycznymi.

W zakładce również aktualny harmonogram egzaminu maturalnego.