Doposażenie w sprzęt komputerowy Pracowni Multimedialnej w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku

Doposażenie w sprzęt komputerowy Pracowni Multimedialnej w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa Rymera
w Rybniku 💻
 
Pracownia Multimedialna w naszej szkole wzbogaciła się o kolejne 4 stanowiska komputerowe. Stało się to możliwe dzięki finansowemu wsparciu Polskiej Grupy Energetycznej Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Pracownia multimedialna służy przede wszystkim celom edukacyjnym i wychowawczym młodzieży ZS5. Dzięki doposażeniu pracowni o kolejne stanowiska komputerowe wraz z niezbędnym oprogramowaniem, możemy realizować w pełni zarówno zajęcia dydaktyczne z zakresu przedmiotów informatycznych jak i zajęcia rozwijające umiejętności komputerowe oraz poszerzające wiedzę i zainteresowania naszych uczniów. Poprzez wzrost kompetencji informatycznych uczniów i nauczycieli liczymy na wzrost zainteresowania uczniów zdobywaniem wiedzy poprzez techniki kształcenia na odległość. Unowocześnienie bazy dydaktycznej szkoły z pewnością będzie miało wpływ na innowacyjność nauczania.
 

Akcja charytatywna – „Kolorowe kredki”

Szkolne Koło Wolontariatu i Świetlica zachęca do wzięcia udziału w akcji charytatywnej.❤️

 

„Kolorowe kredki”🖍️

 

Masz w domu pojedyncze, rozkompletowane kredki, których już nie używasz?

Przynieś je do szkoły i daj im drugie życie,

a my przekażemy je potrzebującym osobom. 

Ważne!!!

Najbardziej aktywni uczestnicy mogą liczyć na piękny dyplom i dodatnie punkty 👍 

kredki można przynosić do szkolnej świetlicy.

Konkurs dla Szkoły Podstawowej i Technikum – „Karmnik dla ptaków”

Zespół Szkół nr 5 w Rybniku zaprasza do wzięcia udziału w konkursie.

Konkurs „Karmnik dla ptaków”

Celem konkursu jest:

 • kształcenie postaw przyjaznych środowisku;
 • uwrażliwienie dzieci i młodzieży na dokarmianie ptaków zimą;
 • poznanie ptaków, które odwiedzają zimą karmnik oraz sposobów w jaki się odżywiają;
 • rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych;
 • wyrabianie nawyków odpowiedzialności za swoje postępowanie wobec zwierząt.

 Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej i Technikum. Organizatorem jest Świetlica Szkolna przy udziale Szkolnego Koła Wolontariatu.
 2. Przy tworzeniu karmnika dozwolona jest pomoc ze strony opiekuna.
 3. Konkurs polega na wykonaniu pracy przestrzennej – karmnika, z odpowiednio dobranych materiałów, które umożliwią użytkowanie karmnika na zewnątrz.
 4. Karmnik powinien być wykonany z trwałego materiału przyjaznego środowisku.
  Konstrukcja karmnika powinna być funkcjonalna i bezpieczna, a wielkość dostosowana do rozmiarów stołujących się w nim ptaków.
 5. Technika i wykonanie pracy dowolna – liczy się pomysłowość. Zaznaczamy jednak, iż dobry karmnik powinien chronić karmę przed zamoknięciem, powinien umożliwiać ptakom bezpieczne korzystanie z niego. Można również ozdobić karmnik według własnej wizji (szyszki, patyki, mech itp.)
 6. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
 7. Do zgłoszonej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą następujące informacje:
 8. a) Imię i nazwisko autora,
 9. b) wiek/klasa

 

 1. Termin i miejsce dostarczania prac :

Karmniki przynosimy do 15 listopada 2021r. do Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku (pozostawiamy na portierni)

 1. Rozstrzygnięcie konkursu:
 • Oceny karmników dokona komisja powołana przez Organizatora.
 • Oceniane będą funkcjonalność, zgodność z tematem, oraz pomysłowość.
 • Nagrody zostaną przyznane za pierwsze trzy miejsca w kategorii Szkoła Podstawowa oraz osobno Technikum.
 • Autorom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody.
  – Komisja Konkursowa może przyznać wyróżnienie.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i opiekunów. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów, dostarczenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie w naszym ogrodzie na terenie Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku.