Rekrutacja do szkoły podstawowej
w roku szkolnym 2022/2023

DLACZEGO MY?

Zapoznaj się z naszym filmem promocyjnym i ofertą! 

Rusza nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik

na rok szkolny 2022/2023

Do klas pierwszych szkół podstawowych zapraszamy wszystkie dzieci siedmioletnie, które obecnie uczęszczają do przedszkola oraz wszystkie chętne dzieci sześcioletnie.

NABÓR DO SZKOŁY OBWODOWEJ

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej w terminie od 01 marca (od godz. 8.00) do 04 kwietnia br. (do godz. 15.00) mogą potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka za pomocą witryny  rybnik.elemento.pl, z której należy wydrukować stosowną deklarację, podpisać i dostarczyć do sekretariatu danej szkoły. Potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły obwodowej można również dokonać poprzez wypełnienie deklaracji, o której mowa powyżej, bezpośrednio w sekretariacie szkoły obwodowej (z pominięciem witryny internetowej). Witryna naborowa po wpisaniu adresu zamieszkania kandydata wskaże, która szkoła jest szkołą obwodową.

W przypadku potwierdzenia woli nie wybieramy innych szkół. Szkoły są przygotowane na przyjęcie wszystkich dzieci zamieszkałych w obwodzie szkolnym.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym znajduje się w zakładce – Terminarz rekrutacji do szkoły podstawowej.

Witryna naborowa:  rybnik.elemento.pl

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik na rok szkolny
2022/2023

LP Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Data rozpoczęcia Data zakończenia
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1.03.2022

godz. 8.00

18.03.2022

godz. 15.00

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej i oddziału mistrzostwa sportowego (w której obowiązują próby sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1.03.2022

godz. 8.00

11.03.2022

godz. 15.00

3. Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe 12.03.2022

godz. 8.00

16.03.2022

godz. 15.00

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe 17.03.2022

godz. 10.00

5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1.03.2022

godz. 8.00

22.03.2022

godz. 15.00

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 25.03.2022

godz. 10.00

7. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym 25.03.2022

godz. 10.00

4.04.2022

godz. 15.00

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 6.04.2022

godz. 10.00