Matura

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO 2023

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5

Maj

Godz. 9:00
04  czwartek język polski PP
05   piątek język angielski PP
08  poniedziałek matematyka PP
09  wtorek język angielski PR
11  czwartek biologia PR
15   poniedziałek chemia PR
17   środa język polski PR
19   piątek fizyka PR

Egzaminy ustne z języka polskiego i języka angielskiego odbędą się według harmonogramu określonego przez szkołę.

Wszelkich informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego udziela wicedyrektor Joanna Węgrzyk.

Informacje można także znaleźć na stronie: www.oke.jaworzno.pl