Statut szkoły

Statut szkoły to dokument dotyczący organizacji i funkcjonowania szkoły, znajdują się w nim m.in.:

  • postanowienia ogólne dotyczące Gimnazjum nr 4 w Rybniku,
  • informacje o celach i zadaniach szkoły,
  • informacje o organach szkoły,
  • opis organizacji szkoły:
  • prawa i obowiązki dotyczące uczniów i nauczycieli,
  • informacje o nagrodach i karach dotyczące uczniów,
  • Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO).

Ujednolicony tekst obowiązującego Statutu Szkoły wraz z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania jest do pobrania poniżej:

pdfdokument PDF

docxdokument Word