Ogólnopolskie osiągnięcia naszych uczniów z przyrody i historii…

Miło nam poinformować o kolejnych osiągnięciach naszych uczniów. Otrzymaliśmy wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego EDI – PANDA z przyrody i historii.

Wszyscy startujący w konkursach zaprezentowali się bardzo dobrze. Z przyrody: Kacper Biczysko, Jakub Drużyński, Maja Sadowska, Julia Banaś, Wiktoria Olszewska, Jan Balicki, Bartosz Skoczylas, Alan Jakoniuk, Agata Lubańska, Zuzanna Książek, Franciszek Gniadkowski, Jakub Dzikowski, Nikodem Wiatr oraz Veronika Oriekhova. Wymienieni uczniowie zdobyli miejsca w pierwszej 50 na 694 uczestników.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje:

Kacper Biczysko z klasy 4a – 7 miejsce w kraju

Bartosz Skoczylas i Alan Jakoniuk z klasy 4a – 9 miejsce w kraju

W konkursie z historii udział brali Bartosz Skoczylas, Maja Sadowska, Julia Banaś, Victoria Markiewicz oraz Maja Guderlaj. Wszyscy uczniowie uzyskali dyplomy uznania i również znaleźli się w pierwszej 50 wśród wszystkich uczestników.

Serdecznie gratulujemy wysokich osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów!

Opiekunami uczniów były:

Historia – p. Małgorzata Pudło

Przyroda – p. Adrianna Wojaczek

Zebranie rodziców

Informujemy, że zebranie rodziców podsumowujące rok szkolny 2022/2023, odbędzie się 05 czerwca 2023r. (poniedziałek) o 17:00. W planie zebrania m.in. oceny przewidywane na koniec roku szkolnego. 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do technikum

Link do rekrutacji: https://slaskie.edu.com.pl/

 

Rekrutacja zasadnicza

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
15.05.2023 29.05.2023 15:00 Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów wstępnych, dwujęzycznych, międzynarodowych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz do oddziałów wymagających indywidualnych predyspozycji

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

15.05.2023 19.06.2023 15:00 Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

30.05.2023 08:00 12.06.2023 15:00 Przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji językowych/predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej oraz uzdolnień kierunkowych

Dokładne terminy znajdują się na stronie danej szkoły, która prowadzi takie oddziały. Wyniki zostaną opublikowane do 14 czerwca w szkole, w której kandydat przystąpił do sprawdzianu oraz w systemie rekrutacji na koncie kandydata

23.06.2023 08:00 10.07.2023 15:00 Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

Dostarczenie do szkoły I wyboru świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

23.06.2023 10.07.2023 15:00 Możliwość zmiany decyzji dotyczącej wyboru szkół lub złożenie nowego wniosku

Złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wcześniej złożonego wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

18.07.2023   Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia
18.07.2023 08:00 25.07.2023 15:00 Potwierdzanie woli podjęcia nauki

Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani, poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

26.07.2023   Publikacja list przyjętych