Nasza szkoła dołączyła do akcji – Rybnicka Paczka dla Ukrainy!

Jeżeli chcesz pomóc mieszkańcom Ukrainy, którzy uciekając przed wojną szukają w Rybniku schronienia, możesz przygotować własną „Rybnicką Paczkę dla Ukrainy”.

Nasza szkoła dołączyła do akcji!

Paczki i artykuły można przynosić do szkolnej świetlicy i portierni!

Szczegóły również na stronie: https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/aktualnosci/aktualnosc/rybnicka-paczka-dla-ukrainy


Nabór do klas pierwszych w roku szkolnym 2022/2023

Rusza nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik

na rok szkolny 2022/2023

Do klas pierwszych szkół podstawowych zapraszamy wszystkie dzieci siedmioletnie, które obecnie uczęszczają do przedszkola oraz wszystkie chętne dzieci sześcioletnie.

NABÓR DO SZKOŁY OBWODOWEJ

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej w terminie od 01 marca (od godz. 8.00) do 04 kwietnia br. (do godz. 15.00) mogą potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka za pomocą witryny  rybnik.elemento.pl, z której należy wydrukować stosowną deklarację, podpisać i dostarczyć do sekretariatu danej szkoły. Potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły obwodowej można również dokonać poprzez wypełnienie deklaracji, o której mowa powyżej, bezpośrednio w sekretariacie szkoły obwodowej (z pominięciem witryny internetowej). Witryna naborowa po wpisaniu adresu zamieszkania kandydata wskaże, która szkoła jest szkołą obwodową.

W przypadku potwierdzenia woli nie wybieramy innych szkół. Szkoły są przygotowane na przyjęcie wszystkich dzieci zamieszkałych w obwodzie szkolnym.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym znajduje się w zakładce – Terminarz rekrutacji do szkoły podstawowej.

Witryna naborowa:  rybnik.elemento.pl

 

Podziękowania od Królowej Elżbiety

Dzisiaj otrzymaliśmy list z podziękowaniami za kondolencje, jakie klasa 4 Ta wysłała dla rodziny królewskiej,  w związku ze śmiercią męża Królowej Elżbiety, Księcia Filipa. Inicjatorką pomysłu wysłania listu kondolencyjnego była Pani Katarzyna Kmiecik-Seixas. Klasa 4 Ta w ramach ćwiczeń do egzaminu maturalnego – napisała list oficjalny kondolencyjny. Główną autorką listu była Martyna Forczmańska.