Świetlica szkolna

 

DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie naszej szkoły mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po lekcjach, oraz w oczekiwaniu na zajęcia dodatkowe. Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 630 do 1600. Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

 

WAŻNE DOKUMENTY!

 

KARTA ZAZPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY 2022/2023Karta zapisu do świetlicy szkolnej 2023-2024

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ – Regulamin świetlicy szkolnej 2023-2024

JEDNORAZOWA ZGODA NA SAMODZIELNE OPUSZCZENIE ŚWIETLICY – JEDNORAZOWA ZGODA NA SAMODZIELNY POWRÓT DO DOMU
 
 

Cele i zadania działalności świetlicy szkolnej
w Szkole Podstawowej nr 33 w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Poza tym w świetlicy realizowane są następujące cele:

– tworzenie optymalnych warunków rozwoju uczniów,

– zaspokajanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych,

– rozwijanie zainteresowań uczniów,

– propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,

– zapewnienie uczniom możliwości rozwoju społeczno-moralnego,

– pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,

– pomoc w odrabianiu prac domowych,

– rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej oraz współdziałania w grupie,

W ramach pracy w świetlicy szkolnej realizowane są zajęcia:

– rozwijające umiejętności manualne
(zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie, rysowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie),

– doskonalące umiejętność samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela
(czytanie bajek, wierszy, opowiadań),

– wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata
(czytanie książek, encyklopedii, rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne),

– kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowanie pytań i odpowiedzi
(rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy typu – dokończ zdanie, opowiedz co było dalej?, 10 pytań),

– kształtujące umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy
(konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne),

– wyzwalające ekspresję twórczą
(prace plastyczno-techniczne, inscenizacje, zajęcia teatralne),

– zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiając koordynacje ruchową
(gry i zabawy ruchowe w sali i szkolnym podwórku, taniec),

– relaksujące i wyciszające
(relaks na dywanie, dowolne zabawy dzieci).