Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

 

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

przewodniczący – Tomasz Duda

zastępcy –  ,Edyta Gaszka, Wojciech Marchwiński

 

członkowie zarządu – Gwiżdż Iwona, Olszewska Sylwia, Czekaj Alina, Wiertel Monika, Olszewska Małgorzata, Sierny Agnieszka, Gaszka Edyta, Jabłonka Adam, Marchwiński Wojciech, Grzegorzyca Joanna, Wiśnik Bernadeta, Likos Andrzej, Kucharska Katarzyna, Pasek Agnieszka, Dziadusz Iwona, Miler Sylwia


Składka za cały rok szkolny 2023/2024 wynosi 150,00 zł – tj. 15 zł/ miesiąc

      (Rodzeństwo, każdy po 100 zł)

            Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły. Dofinansowujemy nie tylko różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe, ale również doposażamy szkołę w rzeczy ponadstandardowe.

Każda wpłacona złotówka trafia do naszych dzieci pod różnymi postaciami. W ubiegłym roku szkolnym z kwoty będącej w dyspozycji Rady Rodziców mogliśmy wesprzeć m.in. następujące inicjatywy: dofinansowanie uroczystości szkolnych, nagrody w konkursach, grill z okazji Dnia Sportu dla wszystkich dzieci, dofinansowanie szkolnego festynu, zakup szafek szkolnych, malowanie sal i pracowni, zakupiliśmy instrumenty muzyczne: gitary, ukulele, trąbkę a nawet skrzypce.

           Bardzo chcielibyśmy pomóc dofinansować wszystkie wartościowe, wymagające wsparcia inicjatywy. Nasz budżet nie jest jednak bez granic. W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich Rodziców, którym z różnych względów umknęła kwestia wpłaty, o wsparcie finansowe. Pieniądze można wpłacać skarbnikowi klasowemu. Proponujemy również wpłaty bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW MOŻNA WYSYŁAĆ NA KONTO:

PKO Bank Polski

56 1020 2472 0000 6102 0593 0211

            Wsparcie szkoły ze strony Rodziców jest nieocenione i znacząco może poprawić działanie szkoły, warunki nauki naszych dzieci oraz wspomagać ich rozwój i zainteresowania.

            Wszyscy rodzice powinni wspierać edukację swoich dzieci. To dzięki naszej aktywności i zaangażowaniu możemy wspierać zadania jakie postawili przed sobą i nami-Rodzicami nauczyciele.

            Wpłata każdej składki przyczynia się do realizacji kolejnych pomysłów i inicjatyw.

            Szanując Państwa pieniądze, zawsze staramy się aby poczynione przez nas wydatki przyczyniały się do rozwoju jak największej liczby dzieci, czy też umilały im długie godziny spędzane w szkole. Dążymy do tego, aby nasze dzieci były zachęcane i motywowane do działań oraz odpowiednio nagradzane.

            Zachęcamy też Państwa do czynnego zaangażowania się w życie szkoły. Jeżeli macie Państwo dostęp do jakichś gadżetów, fantów na nagrody czy też materiałów plastycznych lub moglibyście zaprosić do szkoły kogoś „ciekawego” lub w inny sposób wspomóc działalność szkoły – zapraszamy do współpracy.

            Jeszcze raz prosimy o dokonywanie wpłat na poczet Rady Rodziców. Te fundusze ZAWSZE WRACAJĄ DO NASZYCH DZIECI! Jednak bez Państwa zaangażowania żadne nasze działania dla naszych dzieci nie będą możliwe.