Ubezpieczenie

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW 2016/2017

w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 4 

Jana Kochanowskiego w Rybniku

Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków
w roku szkolnym 2016/2017.

Informacje dla rodziców  znajdują się na stronie:

www. aspergo.pl/szkolne

Druk polisy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży szkolnej zostanie udostępniony Państwu na pierwszych zebraniach z rodzicami.

Do Pobrania :

Informacje na temat NNW cz.1

Informacje na temat NNW cz.2