WAŻNA INFORMACJA

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.  Do 29 listopada br. zostaje przedłużone zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i  uczniów  szkół ponadpodstawowych.

Oznacza to, że uczniowie  wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej – do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Zawieszenie zajęć

Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku informuje, że za zgodą Organu Prowadzącego, zgodnie z §18 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1604) zawieszone zostały zajęcia dydaktyczne prowadzone w szkole w trybie stacjonarnym ( dla uczniów klas 1-3 SP) w dniu 03 listopada 2020 r z powodu awarii systemu ciepłowniczego.

Jednocześnie informujemy, że szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze w sytuacji, jeżeli nie jesteście Państwo w stanie zapewnić swoim Dzieciom opieki.

Awaria zostanie usunięta jutro w godzinach popołudniowych, co oznacza, że zajęcia w kolejnych dniach będą się odbywały zgodnie z planem.