Dyrektor
Grono
pedagogiczne

Dyrektor – mgr  Waldemar Wollny

Wicedyrektor – mgr Joanna Węgrzyk


Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2020/21

Stan na 01.09.2020

mgr Waldemar Wollny – dyrektor, nauczyciel historii

mgr Joanna Węgrzyk – wicedyrektor, nauczyciel chemii

mgr Tomasz Biskup – bibliotekarz

mgr Ewa Brachmańska – nauczyciel religii i wychowania do życia w rodzinie

lek. wet. Agata Bytner – nauczyciel przedmiotów weterynaryjnych

mgr Krystian Dziwoki – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Bożena Figińska – nauczyciel języka angielskiego

mgr Artur Grütz – nauczyciel przedmiotów informatycznych

mgr Katarzyna Kmiecik-Seixas – nauczyciel języka angielskiego

mgr Helena Konieczny – nauczyciel przedmiotów fryzjerskich

mgr Agnieszka Korbel-Bugdol – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki i techniki

mgr Małgorzata Korbel – logopeda

mgr Barbara Kucyniak – nauczyciel fizyki

mgr Karolina Kwiecień – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

lek. wet. Barbara Lubos – nauczyciel przedmiotów weterynaryjnych

mgr Marek Michalik – nauczyciel geografii

mgr Dorota Mura – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Beata Musiolik – nauczyciel matematyki

mgr Gizela Niemiec – nauczyciel języka niemieckiego

mgr Marek Niemiec – nauczyciel bezpieczeństwa pracy

mgr Anna Nowak-Malcherek – nauczyciel przedmiotów informatycznych

dr Beata Olszewska – nauczyciel przedmiotów fryzjerskich

mgr Robert Osiński – nauczyciel przedmiotów informatycznych

mgr Bożena Paczuska – nauczyciel języka polskiego

mgr Joanna Pawlak-Tracz – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania do życia w rodzinie

mgr Kamil Pierchała – nauczyciel wychowanie fizycznego

mgr Małgorzata Pudło – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Magdalena Radomska – pedagog

mgr Mariusz Ryszka – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

mgr Małgorzta Sikorska-Cincio – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, wychowawca świetlicy

mgr Łukasz Solowski – nauczyciel bezpieczeństwa pracy

mgr Beata Spratek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

mgr Paweł Szyrner – nauczyciel przedmiotów weterynaryjnych

mgr Ewa Tomas-Modlich – nauczyciel plastyki

ks Paweł Wojtała – nauczyciel religii

mgr Sławomir Wolańczyk – nauczyciel przedmiotów informatycznych

mgr Beata Żydek-Heliosz – nauczyciel biologii i przyrody

mgr Karina Żyrek – nauczyciel  muzyki