Dyrektor
Grono
pedagogiczne

Dyrektor – mgr  Waldemar Wollny

Wicedyrektor – mgr Joanna Węgrzyk


Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2019/20

Stan na 09.09.2019

mgr Waldemar Wollny – dyrektor, nauczyciel historii

mgr Joanna Węgrzyk – wicedyrektor, nauczyciel chemii

mgr Tomasz Biskup – bibliotekarz

mgr Ewa Brachmańska – nauczyciel religii i wychowania do życia w rodzinie

lek. wet. Agata Bytner – nauczyciel przedmiotów weterynaryjnych

mgr Jakub Cymerman – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Krystian Dziwoki – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Iwona Draga – nauczyciel języka polskiego

mgr Michalina Dudzik – logopeda

mgr Bożena Figińska – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca świetlicy

mgr Katarzyna Kmiecik-Seixas – nauczyciel języka angielskiego

mgr Agnieszka Korbel-Bugdol – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki i techniki

mgr Karolina Kostka-Sczyrba – nauczyciel przedmiotów architektury krajobrazu

mgr Barbara Kucyniak – nauczyciel fizyki

mgr Karolina Kwiecień – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedmiotów fryzjerskich

lek. wet. Barbara Lubos – nauczyciel przedmiotów weterynaryjnych

mgr Marek Michalik – nauczyciel geografii

mgr Dorota Mura – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Beata Musiolik – nauczyciel matematyki

mgr Gizela Niemiec – nauczyciel języka niemieckiego

mgr Justyna Nocoń – nauczyciel biologii

mgr Anna Nowak-Malcherek – nauczyciel przedmiotów informatycznych

dr Beata Olszewska – pedagog

mgr Waldemar Olszewski – nauczyciel przedmiotów informatycznych

mgr Robert Osiński – nauczyciel przedmiotów informatycznych

mgr Bożena Paczuska – nauczyciel języka polskiego

mgr Joanna Pawlak-Tracz – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania do życia w rodzinie

mgr Aleksander Pojda – nauczyciel wychowanie fizycznego

mgr Małgorzata Pudło – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Łukasz Solowski – nauczyciel bezpieczeństwa pracy

mgr Beata Spratek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedmiotów fryzjerskich

mgr Barbara Szajthauer – nauczyciel plastyki

mgr Paweł Szyrner – nauczyciel przedmiotów weterynaryjnych

mgr Sławomir Wolańczyk – nauczyciel przedmiotów informatycznych

mgr Karina Żyrek – nauczyciel  muzyki