Dyrektor
Grono
pedagogiczne

Dyrektor – mgr  Waldemar Wollny , nauczyciel historii

Wicedyrektor – mgr Joanna Węgrzyk , nauczyciel chemii


Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2022/23

Stan na 01.09.2022

mgr Waldemar Wollny – dyrektor, nauczyciel historii

mgr Joanna Węgrzyk – wicedyrektor, nauczyciel chemii

mgr Tomasz Biskup – bibliotekarz

mgr Ewa Brachmańska – nauczyciel religii i wychowania do życia w rodzinie

mgr Aleksandra Czogała – nauczyciel języka niemieckiego

mgr Krystian Dziwoki – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Bożena Figińska – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca świetlicy

mgr Katarzyna Frydecka – nauczyciel przedmiotów fryzjerskich

mgr Karolina Jureczko – nauczyciel języka angielskiego

mgr Katarzyna Kmiecik-Seixas – nauczyciel języka angielskiego

lek. wet. Aleksandra Kocot-Chrzanowska – nauczyciel przedmiotów weterynaryjnych

mgr Agnieszka Korbel-Bugdol – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki i techniki

mgr Barbara Kucyniak – nauczyciel fizyki

mgr Karolina Kwiecień – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Grzegorz Łapeta – nauczyciel przepisów ruchu drogowego

mgr Marcin Małolepszy – nauczyciel przedmiotów informatycznych

mgr Marek Michalik – nauczyciel geografii

mgr Dorota Mura – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Beata Musiolik – nauczyciel matematyki

dr Marek Niemiec – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

mgr Anna Nowak-Malcherek – nauczyciel przedmiotów informatycznych

mgr Robert Osiński – nauczyciel przedmiotów informatycznych

mgr Bożena Paczuska – nauczyciel języka polskiego

mgr Joanna Pawlak-Tracz – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa 

mgr Kamil Pierchała – nauczyciel wychowanie fizycznego

mgr Małgorzata Pudło – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Magdalena Radomska – pedagog

mgr Małgorzta Sikorska-Cincio – pedagog specjalny

mgr Natalia Sobik – nauczyciel języka polskiego

mgr Beata Spratek – nauczyciel przedmiotów fryzjerskich 

mgr Paweł Szyrner – nauczyciel przedmiotów weterynaryjnych

mgr Magdalena Świekatoń-Kolorz – logopeda

mgr Ewa Tomas-Modlich – nauczyciel plastyki

mgr Edyta Trybuś – nauczyciel języka angielskiego

mgr Andrzej Urban – nauczyciel matematyki

mgr Wioleta Wilk – nauczyciel chemii

mgr Adrianna Wojaczek  – nauczyciel przyrody i wychowawca świetlicy

mgr Łukasz Wojaczek – nauczyciel informatyki

ks Paweł Wojtała – nauczyciel religii

mgr Beata Żydek-Heliosz – nauczyciel biologii i przyrody

mgr Karina Żyrek – nauczyciel  muzyki