Dyrektor
Grono
pedagogiczne

Dyrektor – mgr  Waldemar Wollny , nauczyciel historii

Wicedyrektor – mgr Joanna Węgrzyk , nauczyciel chemii


Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2023/24

Stan na 01.09.2023

mgr Waldemar Wollny – dyrektor, nauczyciel historii

mgr Joanna Węgrzyk – wicedyrektor, nauczyciel chemii

mgr Ewa Brachmańska – nauczyciel religii i wychowania do życia w rodzinie, nauczyciel bibliotekarz

ks  Łukasz Cnota – nauczyciel religii

mgr Aleksandra Czogała – nauczyciel języka niemieckiego

mgr Michalina Dudzik – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda

mgr Krystian Dziwoki – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Bożena Figińska – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca świetlicy

mgr Katarzyna Frydecka – nauczyciel przedmiotów fryzjerskich

mgr Magdalena Geratowska – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Agnieszka Grajner – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

mgr Adam Jankowski – nauczyciel przedmiotów informatycznych

mgr Agata Juraszczyk-Bogocz – nauczyciel języka niemieckiego

mgr Karolina Jureczko – nauczyciel języka angielskiego

mgr Aleksandra Kermel – nauczyciel języka polskiego dla uchodźców

mgr Katarzyna Kmiecik-Seixas – nauczyciel języka angielskiego

lek. wet. Aleksandra Kocot-Chrzanowska – nauczyciel przedmiotów weterynaryjnych

mgr Grzegorz Kózka – nauczyciel języka polskiego, logopeda

mgr Barbara Kucyniak – nauczyciel fizyki

mgr Karolina Kwiecień – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Grzegorz Łapeta – nauczyciel przepisów ruchu drogowego

mgr Marcin Małolepszy – nauczyciel przedmiotów informatycznych

mgr Klaudiusz Mańka – nauczyciel historii

mgr Marek Michalik – nauczyciel geografii

mgr Dorota Mrówka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda

mgr Dorota Mura – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Beata Musiolik – nauczyciel matematyki

dr Marek Niemiec – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

mgr Wojciech Nowak – nauczyciel religii i techniki

mgr Anna Nowak-Malcherek – nauczyciel przedmiotów informatycznych

mgr Robert Osiński – nauczyciel przedmiotów informatycznych

mgr Agnieszka Paduszek – nauczyciel muzyki

mgr Joanna Pawlak-Tracz – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa 

mgr Kamil Pierchała – nauczyciel wychowanie fizycznego

mgr Dominik Pluta – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Jagoda Popek – nauczyciel przedmiotów weterynaryjnych

mgr Magdalena Radomska – pedagog, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny

mgr Ewelina Rojek–Musioł – nauczyciel języka polskiego

mgr Oktawia Sandecka – tyflopedagog

mgr Małgorzta Sikorska-Cincio – pedagog specjalny, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, nauczyciel języka polskiego

mgr Natalia Sobik – nauczyciel języka polskiego

mgr Beata Spratek – nauczyciel przedmiotów fryzjerskich 

mgr Andrzej Surma – nauczyciel przedmiotów informatycznych

mgr Paweł Szyrner – nauczyciel przedmiotów weterynaryjnych

mgr Ewa Tomas-Modlich – nauczyciel plastyki

mgr Edyta Trybuś – nauczyciel języka angielskiego, matematyki

mgr Andrzej Urban – nauczyciel matematyki

mgr Justyna Wencławek – nauczyciel wspomagający

mgr Wioleta Wilk – nauczyciel chemii, fizyki, matematyki

mgr Adrianna Wojaczek  – nauczyciel geografii, przyrody, wychowawca świetlicy, nauczyciel bibliotekarz

mgr Łukasz Wojaczek – nauczyciel informatyki

mgr Karina Zdziebłowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda

mgr Beata Żydek-Heliosz – nauczyciel biologii, geografii