Wywiadówki

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RYBNIKU

ROK SZKOLNY  2021/2022

 

Lp. Spotkania z rodzicami Termin
1 Plan pracy szkoły

Programy, podręczniki w poszczególnych klasach, WSO, zmiany w Statucie szkoły

Wybór Rady Rodziców

Deklaracje: religia, etyka, wdż, udzielanie pierwszej pomocy, ubezpieczenie , komitet rodzicielski

09.09.2021
2 Konsultacje dla rodziców 05.10.2021
3 Analiza postępów i trudności uczniów w nauce i zachowaniu

Sprawy bieżące wynikające z planu pracy wychowawcy

09.11.2021
4 Konsultacje dla rodziców 07.12.2021
5 Proponowane oceny za I semestr 11.01.2022
6 Konsultacje dla rodziców 08.02.2022
7 Konsultacje dla rodziców

Proponowane oceny w klasach maturalnych

Procedury egzaminu maturalnego.

 

07.04.2022
8 Konsultacje dla rodziców 10.05.2022
9 Oceny proponowane na koniec roku

Podsumowanie pracy wychowawcy klasy

07.06.2022