Wywiadówki

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RYBNIKU

ROK SZKOLNY  2019/2020

 

Lp. Spotkania z rodzicami Termin
1 Plan pracy szkoły

Programy, podręczniki w poszczególnych klasach, WSO, zmiany w Statucie szkoły

Wybór Rady Rodziców

Deklaracje: religia, etyka, wdż, udzielanie pierwszej pomocy, ubezpieczenie , komitet rodzicielski

10.09.2019
2 Konsultacje dla rodziców 10.10.2019
3 Analiza postępów i trudności uczniów w nauce i zachowaniu

Sprawy bieżące wynikające z planu pracy wychowawcy

07.11.2019
4 Proponowane oceny w klasach maturalnych za I semestr 05.12.2019
5 Konsultacje dla rodziców pozostałych klas 05.12. 2020
6 Proponowane oceny w pozostałych klasach za I semestr 09.01.2020
7 Analiza postępów i trudności uczniów w nauce i zachowaniu

Sprawy bieżące wynikające z planu pracy

Proponowane oceny w klasach maturalnych wychowawcy.

Procedury egzaminu maturalnego.

 

08.04.2020
8 Zagrożenia oceną ndst – konsultacje dla rodziców 14.05.2020
9 Oceny proponowane na koniec roku

Podsumowanie pracy wychowawcy klasy

12.06.2020