Wywiadówki

HARMONOGRAM WYWIADÓWEK

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RYBNIKU

ROK SZKOLNY  2023/2024

 

Lp. Spotkania z rodzicami Termin
1 Plan pracy szkoły

Programy, podręczniki w poszczególnych klasach, WSO, zmiany w Statucie szkoły

Wybór Rady Rodziców

Deklaracje: religia, etyka, wdż, udzielanie pierwszej pomocy, ubezpieczenie , komitet rodzicielski

14.09.2023
2 Analiza postępów i trudności uczniów w nauce i zachowaniu

Sprawy bieżące wynikające z planu pracy wychowawcy

Oceny proponowane w klasie 5Tb

05.12.2023
3 Analiza postępów i trudności uczniów w nauce i zachowaniu

Proponowane oceny w klasie 5Tb

Procedury egzaminu maturalnego.

 

04.04.2024
4 Oceny proponowane na koniec roku

Podsumowanie pracy wychowawcy klasy

04.06.2024