Wywiadówki

HARMONOGRAM WYWIADÓWEK

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RYBNIKU

ROK SZKOLNY  2022/2023

 

Lp. Spotkania z rodzicami Termin
1 Plan pracy szkoły

Programy, podręczniki w poszczególnych klasach, WSO, zmiany w Statucie szkoły

Wybór Rady Rodziców

Deklaracje: religia, etyka, wdż, udzielanie pierwszej pomocy, ubezpieczenie , komitet rodzicielski

08.09.2022
2 Analiza postępów i trudności uczniów w nauce i zachowaniu

Sprawy bieżące wynikające z planu pracy wychowawcy

Oceny proponowane w klasie 4Ta

01.12.2022
3 Podsumowanie I semestru 02.02.2023
4 Analiza postępów i trudności uczniów w nauce i zachowaniu

Proponowane oceny w klasie 4Ta

Procedury egzaminu ósmoklasisty i maturalnego.

 

04.04.2023
9 Oceny proponowane na koniec roku

Podsumowanie pracy wychowawcy klasy

01.06.2023