Statuty

Kolor czerwony w statucie oznacza wprowadzone zmiany zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną 09 września 2021r.

Po miesiącu od opublikowania statutów na stronie szkoły, kolor zmian zostanie ujednolicony na czarny.

Statut SP 33

Statut ZS 5