Zastępstwa

Okres: 29.09.2023 (pt.) – 02.10.2023 (pon.)

Dzień: 29.09.2023 (pt.)
Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
1 Jureczko Karolina 3Ta Język angielski s.205 Uczniowie przychodzą później  
1 Tomas-Modlich Ewa 6a Plastyka s.201 Uczniowie przychodzą później  
2 Jureczko Karolina 1Tc Język angielski s.205 Trybuś Edyta  
2 Sobik Natalia 5a Język polski s.203 Sikorska-Cincio Małgorzata W ramach obow. pedagoga specjal.
2 Tomas-Modlich Ewa 4a Przyroda s.201 Wojaczek Adrianna W ramach godzin biblioteki
3 Jureczko Karolina 3a Edukacja wczesnoszkolna s.103 Dudzik Michalina  
3 Tomas-Modlich Ewa 5a Język angielski s.201 Figińska Bożena  
4 Sobik Natalia 6a Język polski s.203 Wojaczek Adrianna W ramach godzin biblioteki
4 Tomas-Modlich Ewa 5b Język angielski s.109 Figińska Bożena  
5 Jureczko Karolina 4a|1/2 Język angielski s.205 Trybuś Edyta Złączenie grup
5 Sobik Natalia 6a Język angielski s.201 Kmiecik-Seixas Katarzyna  
5 Tomas-Modlich Ewa 7a Plastyka s.109 Uczniowie zwolnieni do domu  
6 Jureczko Karolina 3Tb Język angielski s.205 Uczniowie zwolnieni do domu  
6 Sobik Natalia 7a Język polski s.203 Uczniowie zwolnieni do domu  
7 Jureczko Karolina 3Tb Język angielski s.205 Uczniowie zwolnieni do domu  
7 Sobik Natalia 2Ta Język niemiecki s.203 Czogała Aleksandra  
Dzień: 02.10.2023 (pon.)
Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
1 Czogała Aleksandra 1a|MN Język niemiecki s.9 Uczniowie przychodzą później  
2 Jureczko Karolina 7a|1/2 Język niemiecki s.205 Czogała Aleksandra Złączenie grup
2 Popek Jagoda 3Ta Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa s.105 Szyrner Paweł Zamiast 1Td – na pokazie
3 Brachmańska Ewa 5a|wz Wychowanie do życia w rodzinie s.105 Czogała Aleksandra  
3 Jureczko Karolina 3b Edukacja wczesnoszkolna s.102 Mrówka Dorota  
5 Jureczko Karolina 3a Edukacja wczesnoszkolna s.102 Uczniowie zwolnieni do domu  
6 Jureczko Karolina 3Tb Język niemiecki s.205 Czogała Aleksandra