Zastępstwa

Dzień: 22.02.2021 (pon.)
Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
2 Mura Dorota 1a Edukacja wczesnoszkolna s.101 Uczniowie przychodzą później  
3 Mura Dorota 1a Edukacja wczesnoszkolna s.101 Brachmańska Ewa  
4 Mura Dorota 1a Edukacja wczesnoszkolna s.101 Pudło Małgorzata  
5 Mura Dorota 1a Godziny do dyspozycji dyrektora s.101 Kwiecień Karolina  
6 Mura Dorota 1a Edukacja wczesnoszkolna s.6 Uczniowie zwolnieni do domu