Zastępstwa

Dzień: 14.06.2021 (pon.)
Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
1 Figińska Bożena 6a Język angielski s.104 Uczniowie przychodzą później  
3 Figińska Bożena 4a|2/2 Religia s.103 Brachmańska Ewa  
4 Figińska Bożena 4a|2/2 Język angielski s.103 Biskup Tomasz  
5 Figińska Bożena 1a Edukacja wczesnoszkolna s.101 Mura Dorota  
6 Figińska Bożena 2a Język obcy 1_3 j.angielski s.6 Uczniowie zwolnieni do domu  
3 Pierchała Kamil 4a|1/2 Religia s.gim Brachmańska Ewa  
4 Pierchała Kamil 4a|1/2 Język angielski s.gim Biskup Tomasz  
5 Pierchała Kamil 1Ta|2/2 Język angielski s.gim Kmiecik-Seixas Katarzyna  
6 Pierchała Kamil 4a|2/2 Wychowanie fizyczne s.gim Uczniowie zwolnieni do domu  
7 Pierchała Kamil 4a|2/2 Wychowanie fizyczne s.gim Uczniowie zwolnieni do domu  
Dzień: 15.06.2021 (wt.)
Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
1 Szyrner Paweł 2Tb|1/2 Chów zwierząt w praktyce s.204 Uczniowie przychodzą później  
2 Szyrner Paweł 2Tb|1/2 Chów zwierząt w praktyce s.204 Uczniowie przychodzą później  
3 Szyrner Paweł 2Ta|1/2 Matematyka s.207 Musiolik Beata  
4 Szyrner Paweł 2Ta|1/2 Język polski s.207 Paczuska Bożena  
5 Szyrner Paweł 2Ta|1/2 Historia i społeczeństwo s.207 Wollny Waldemar  
6 Szyrner Paweł 2Ta|1/2 Rozród i inseminacja w praktyce s.207 Okienko dla uczniów Przeniesiony w-f z lekcji 9