Zastępstwa

Okres: 24.03.2023 (pt.) – 28.03.2023 (wt.)

Dzień: 24.03.2023 (pt.)
Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
2 Jureczko Karolina 2b Język obcy 1_3 j.angielski s.9 Figińska Bożena  
3 Jureczko Karolina 2Ta Język angielski s.205 Kmiecik-Seixas Katarzyna  
4 Jureczko Karolina 3a Edukacja wczesnoszkolna s.8 Mura Dorota  
5 Jureczko Karolina 8a Język angielski s.205 Okienko dla uczniów Przeniesione doradztwo zawodowe z lekcji 3
7 Jureczko Karolina 6a|1/2 Język angielski s.205 Uczniowie zwolnieni do domu  
4 Wojaczek Adrianna 4a Zajęcia z wychowawcą s.103 Czogała Aleksandra  
Dzień: 27.03.2023 (pon.)
Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
1 Pierchała Kamil 6a Wychowanie fizyczne   Uczniowie przychodzą później  
2 Pierchała Kamil 6a Wychowanie fizyczne   Uczniowie przychodzą później  
3 Pierchała Kamil 3Ta Wychowanie fizyczne   Dziwoki Krystian  
5 Pierchała Kamil 2Tb Język polski   Paczuska Bożena  
6 Pierchała Kamil 4a|CH Wychowanie fizyczne   Uczniowie zwolnieni do domu  
6 Pierchała Kamil 4b|CH Wychowanie fizyczne   Uczniowie zwolnieni do domu  
7 Pierchała Kamil 4a|CH Wychowanie fizyczne   Uczniowie zwolnieni do domu  
7 Pierchała Kamil 4b|CH Wychowanie fizyczne   Uczniowie zwolnieni do domu  
4 Wojaczek Adrianna 4a Przyroda s.103 Kwiecień Karolina  
Dzień: 28.03.2023 (wt.)
Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
5 Kocot-Chrzanowska Aleksandra 3Ta|1/2 Wychowanie fizyczne s.201 Dziwoki Krystian  
6 Kocot-Chrzanowska Aleksandra 1Ta Anatomia i fizjologia zwierząt s.207 Okienko dla uczniów Przeniesiona historia z lekcji 8
7 Kocot-Chrzanowska Aleksandra 3Ta|1/2 Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt s.207 Uczniowie zwolnieni do domu  
8 Kocot-Chrzanowska Aleksandra 3Ta|1/2 Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt s.207 Uczniowie zwolnieni do domu  
9 Kocot-Chrzanowska Aleksandra 3Ta|1/2 Działalność gospodarcza w weterynarii s.207 Uczniowie zwolnieni do domu  
1 Pierchała Kamil 4a|DZ Wychowanie fizyczne   Uczniowie przychodzą później  
1 Pierchała Kamil 4b|DZ Wychowanie fizyczne   Uczniowie przychodzą później  
2 Pierchała Kamil 4a|DZ Wychowanie fizyczne   Uczniowie przychodzą później  
2 Pierchała Kamil 4b|DZ Wychowanie fizyczne   Uczniowie przychodzą później  
3 Pierchała Kamil 5a Zajęcia z wychowawcą   Wojaczek Adrianna  
4 Pierchała Kamil 2Tb Język angielski   Kmiecik-Seixas Katarzyna  
5 Pierchała Kamil 2Tb Historia   Pawlak-Tracz Joanna