Terminarz roku

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

TERMIN WYDARZENIE
04 września 2023 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
14 października 2023 Dzień Edukacji Narodowej
do 01 grudnia 2023 Oceny przewidywane śródroczne z przedmiotów zawodowych w klasie 5 technikum
do 15 grudnia 2023 Oceny klasyfikacyjne śródroczne w klasie 5 technikum
19 grudnia 2023 Konferencja klasyfikacyjna klasy 5 technikum
23-31 grudnia 2023 Zimowa przerwa świąteczna
styczeń Egzamin zawodowy
do 19  stycznia 2024 Oceny klasyfikacyjne śródroczne
23 stycznia 2024 Konferencja klasyfikacyjna śródroczna
29 stycznia–11 lutego

2024

Ferie zimowe
28 marca-02 kwietnia 2024 Wiosenna przerwa świąteczna
do 05 kwietnia 2024 Oceny przewidywane roczne w klasie 5 technikum
do 19 kwietnia 2024 Oceny klasyfikacyjne roczne w klasie 5 technikum
22 kwietnia 2024 Konferencja klasyfikacyjna klasy 5 technikum
26 kwietnia 2024 Zakończenie roku szkolnego klasy maturalnej
7-9 maj 2024 Egzamin maturalny
czerwiec 2024 Egzamin zawodowy
do 31 maja 2024 Oceny przewidywane roczne
do 14 czerwca 2024 Oceny klasyfikacyjne roczne
17 czerwca 2024 Konferencja klasyfikacyjna
21 czerwca 2024 Konferencja plenarna
21 czerwca 2024 Zakończenie roku szkolnego

 

Praktyki zawodowe:

  • klasa 3 Ta i 3 Tb – 22.04. – 17.05. 2024 (4 tygodnie; 140 godzin)
  • klasa 4 Ta – 25.03. – 20.04.2024 (4 tygodnie; 140 godzin)

Dni wolne:

14 października 2023 – Dzień Komisji Edukacji Narodowej (sobota)

01 listopada 2023 – Wszystkich Świętych (środa)

11 listopada 2023 – Święto Niepodległości (sobota)

06 stycznia 2024  – Święto Trzech Króli (sobota)

01 maja 2024 – Święto Pracy (środa)

03 maja 2024 – Święto Konstytucji 3 Maja (piątek)

30 maja 2024 – Boże Ciało (czwartek)

 

Dodatkowe dni wolne po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną:

13 października 2023 – piątek przed Dniem Edukacji Narodowej

02 maja 2024 – czwartek przed Świętem Konstytucji (świetlica pracuje)

07-09 maja 2024 – egzamin maturalny (świetlica pracuje) – dni wolne dla szkoły podstawowej i technikum

31 maja 2024 – piątek  po Bożym Ciele (świetlica pracuje)

styczeń, czerwiec – egzamin zawodowy –  4 dni wolne dla technikum

Razem dodatkowe dni wolne: dla szkoły podstawowej: 6 dni szkoła podstawowa, 10 dni technikum

Świetlica będzie czynna również w dniach wolnych przed i po świętach.