Terminarz roku

TERMIN WYDARZENIE
01 września 2021 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
14 października 2021 Dzień Edukacji Narodowej
do 26 listopada 2021 Oceny przewidywane śródroczne w klasie 4 technikum
do 10 grudnia 2021 Oceny klasyfikacyjne śródroczne w klasie 4 technikum
14 grudnia 2021 Konferencja klasyfikacyjna klasy 4 technikum
23-31 grudnia 2021 Zimowa przerwa świąteczna
   
do 14 stycznia 2022 Oceny klasyfikacyjne śródroczne
18 stycznia 2022 Konferencja klasyfikacyjna śródroczna
14 lutego – 27 lutego 2022 Ferie zimowe
do 08 kwietnia 2022 Oceny przewidywane roczne w klasie 4 technikum
do 22 kwietnia 2022 Oceny klasyfikacyjne roczne w klasie 4 technikum
14– 19 kwietnia 2022 Wiosenna przerwa świąteczna
25 kwietnia 2022 Konferencja klasyfikacyjna klasy 4 technikum
29 kwietnia 2022 Zakończenie roku szkolnego klasy maturalnej
   
maj 2022 Egzamin maturalny
do 03 czerwca 2022 Oceny przewidywane roczne
do 17 czerwca 2022 Oceny klasyfikacyjne roczne
21 czerwca 2022 Konferencja klasyfikacyjna
24 czerwca 2022 Konferencja plenarna
24 czerwca 2022 Zakończenie roku szkolnego

 

Praktyki zawodowe:

  • klasa 3 Ta – 28.03. – 24.04. 2022 (4 tygodnie; 160 godzin)
  • klasa 3 Tb – 25.04. – 22.05.2022 (4 tygodnie; 140 godzin)

Dni wolne:

14 października 2021 – Dzień Komisji Edukacji Narodowej (czwartek) – wolny od zajęć dydaktycznych (pracuje świetlica)

11 listopada 2021 – Święto Niepodległości (czwartek)

06 stycznia 2022  – Święto Trzech Króli (czwartek)

03 maja 2022 – Święto Konstytucji 3 Maja (wtorek)

16 czerwca 2022 – Boże Ciało (czwartek)

Dodatkowe dni wolne po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną:

12 listopada 2020 – piątek po Święcie Niepodległości (świetlica pracuje)

07 stycznia 2022 – piątek po święcie Trzech Króli (świetlica pracuje)

02 maja 2022 – poniedziałek przed Świętem Konstytucji (świetlica pracuje)

04-06 maja 2022 – egzamin maturalny (świetlica pracuje)

17 czerwca 2022 – piątek  po Bożym Ciele (świetlica pracuje)

20-21 czerwca 2022 – dni wolne dla technikum – poniedziałek i wtorek – egzaminy zawodowe

Świetlica będzie czynna również w dniach wolnych przed i po świętach.