Terminarz roku

 

TERMIN WYDARZENIE
01 września 2022 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
14 października 2022 Dzień Edukacji Narodowej
do 02 grudnia 2022 Oceny przewidywane śródroczne w klasie 4 technikum
do 16 grudnia 2022 Oceny klasyfikacyjne śródroczne w klasie 4 technikum
19 grudnia 2022 Konferencja klasyfikacyjna klasy 4 technikum
23-31 grudnia 2022 Zimowa przerwa świąteczna
   
do 13  stycznia 2023 Oceny klasyfikacyjne śródroczne
16 stycznia – 29 stycznia 2023 Ferie zimowe
31 stycznia 2023 Konferencja klasyfikacyjna śródroczna
do 05 kwietnia 2023 Oceny przewidywane roczne w klasie 4 technikum
do 21 kwietnia 2023 Oceny klasyfikacyjne roczne w klasie 4 technikum
06– 11 kwietnia 2023 Wiosenna przerwa świąteczna
24 kwietnia 2023 Konferencja klasyfikacyjna klasy 4 technikum
28 kwietnia 2023 Zakończenie roku szkolnego klasy maturalnej
maj 2023 Egzamin maturalny
maj 2023 Egzamin ósmoklasisty
czerwiec 2023 Egzamin zawodowy
do 02 czerwca 2023 Oceny przewidywane roczne
do 16 czerwca 2023 Oceny klasyfikacyjne roczne
19 czerwca 2023 Konferencja klasyfikacyjna
23 czerwca 2023 Konferencja plenarna
23 czerwca 2023 Zakończenie roku szkolnego

 

Praktyki zawodowe:

  • klasa 3 Ta – 24.04. – 21.05. 2023 (4 tygodnie; 140 godzin)
  • klasa 4 Tb – 27.03. – 23.04.2023 (4 tygodnie; 140 godzin)

Dni wolne:

14 października 2022 – Dzień Komisji Edukacji Narodowej (piątek) – wolny od zajęć dydaktycznych (pracuje świetlica)

01 listopada 2022 – Wszystkich Świętych (wtorek)

11 listopada 2022 – Święto Niepodległości (piątek)

06 stycznia 2023  – Święto Trzech Króli (piątek)

01 maja 2023 – Święto Pracy (poniedziałek)

03 maja 2023 – Święto Konstytucji 3 Maja (środa)

08 czerwca 2023 – Boże Ciało (czwartek)

 

Dodatkowe dni wolne po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną:

31 października 2022 – poniedziałek przed  Wszystkimi Świętymi (świetlica pracuje)

02 maja 2023 – wtorek przed Świętem Konstytucji (świetlica pracuje)

04-05 maja 2023 – egzamin maturalny (świetlica pracuje) – dni wolne dla szkoły podstawowej i technikum

08 maja 2023 – egzamin maturalny – dzień wolny dla technikum

23 -25 maja – egzamin ósmoklasisty – 3 dni wolne dla szkoły podstawowej (świetlica pracuje)

09 czerwca 2023 – piątek  po Bożym Ciele (świetlica pracuje)

czerwiec – egzamin zawodowy –  3 dni wolne dla technikum

Razem dodatkowe dni wolne: dla szkoły podstawowej – 8 dni, dla technikum – 9 dni

Świetlica będzie czynna również w dniach wolnych przed i po świętach.