Terminarz roku

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

TERMIN WYDARZENIE
01 września 2020 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
14 października 2020 Dzień Edukacji Narodowej
23-31 grudnia 2020 Zimowa przerwa świąteczna
04 stycznia – 17 stycznia 2021 Ferie zimowe
do 22 stycznia 2021 Oceny przewidywane śródroczne
do 05 lutego 2021 Oceny klasyfikacyjne śródroczne
10 lutego 2021 Konferencja klasyfikacyjna
01– 06 kwietnia 2020 Wiosenna przerwa świąteczna
maj 2021 Egzamin maturalny
do 04 czerwca 2021 Oceny przewidywane roczne
do 18 czerwca 2021 Oceny roczne
21 czerwca 2021 Konferencja klasyfikacyjna
25 czerwca 2021 Konferencja plenarna
25 czerwca 2021 Zakończenie roku szkolnego

 

Dni wolne:

14 października 2020 – Dzień Komisji Edukacji Narodowej (środa) – wolny od zajęć dydaktycznych (pracuje świetlica)

11 listopada 2020 – Święto Niepodległości (środa)

01 stycznia 2021 (piątek)

06 stycznia 2021 (środa)

03 maja 2021 – Święto Konstytucji 3 Maja (poniedziałek)

03 czerwca 2021 – Boże Ciało (czwartek)

 

Dodatkowe dni wolne po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną:

02 listopada 2020 – poniedziałek po Wszystkich Świętych (świetlica pracuje)

04 czerwca 2021 – piątek  po Bożym Ciele (świetlica pracuje)

23 – 24 czerwca 2021 – środa i czwartek przed zakończeniem roku szkolnego

Świetlica będzie czynna również w dniach wolnych przed i po świętach z wyjątkiem dni przed i poświątecznych ze zdalną edukacją.