Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 – 1 września 2021

Rozpoczęcie roku szkolnego uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 33 odbędzie się o godz. 10:00. W związku z sytuacją epidemiologiczną, uczniów zapraszamy z jednym opiekunem na salę gimnastyczną, gdzie odbędzie się spotkanie z dyrekcją i wychowawcami. Rogi obfitości (podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka) można dostarczać do szkoły od poniedziałku 30.08. lub przed samą uroczystością. Prosimy o wejście do szkoły głównym wejściem.

Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas pierwszych Technikum nr 5 odbędzie się o godz. 9:00 na sali gimnastycznej, gdzie uczniowie spotkają się z dyrekcją i wychowawcami. Prosimy o wejście do szkoły głównym wejściem.

Rozpoczęcie roku szkolnego dla pozostałych klas Szkoły Podstawowej nr 33 i Technikum nr 5 odbędzie się o godz. 9:00. Uczniowie szkoły podstawowej wchodzą do budynku głównym wejściem i przechodzą bezpośrednio do przypisanej sali. Uczniowie technikum wchodzą do budynku bocznym wejściem i udają się do swojej sali.

Przypominamy, że nadal obowiązują obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne, tzn. dezynfekcja rąk (lub rękawiczki), maseczka i dystans co najmniej 1,5m.

Sale przypisane poszczególny klasom:

klasa 2a – sala 103                                  klasa 2 Ta – sala 202                                         

klasa 3a – sala 6                                       klasa 3 Ta – sala 203

klasa 3b – sala 8                                       klasa 3 Tb – sala 204

klasa 4a – sala 101                                   klasa 4 Ta – sala 206

klasa 5a – sala 105

klasa 7a – sala 104