Biblioteka
szkolna

Obraz znaleziony dla: books cartoons

„Biblioteka jest nie po to, by była w paczki pozamykana albo do ozdoby służyła,

jest po to by była powszechnie użytkowana.”

Joachim Lelewel

Strona szkolnej biblioteki: https://padlet.com/adrwojaczek/biblioteka-szkolna-w-zespole-szk-nr-5-w-rybniku-6n5p738yxk88urk1

Zeskanuj kod i wejdź na stronę naszej biblioteki 😉

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 IM. JÓZEFA RFYMERA W RYBNIKU

 1. Prawa i warunki korzystania z wypożyczalni
 2. Biblioteka szkolna udostępnia zbiory uczniom, nauczycielom i pracownikom administracyjnym szkoły w czasie określonym harmonogramem pracy biblioteki.
 3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 4. W bibliotece należy zachowywać ciszę i nie przeszkadzać.
 5. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
 6. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych książek.

 

 1. Wypożyczenia książek
 2. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko.
 3. Lektury można wypożyczyć na okres 1 miesiąca.
 4. Czytelnicy są zobowiązani oddać wszystkie książki na 14 dni przed zakończeniem roku szkolnego.

 

III. Poszanowanie książek

 1. Czytelnik szanuje i dba o wypożyczone książki.
 2. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. Jeśli odkupienie książki jest niemożliwe, powinien oddać inną, wskazaną przez bibliotekarza.

 

 

REGULAMIN CZYTELNI

 1. Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 2. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele  i inni pracownicy szkoły.
 3. Wstęp do czytelni możliwy jest tylko z zeszytem i przyborami do pisania. Zabrania się wnoszenia jedzenia i picia.
 4. Korzystanie z księgozbioru podręcznego jest możliwe za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 5. Korzystanie z komputera i drukarki może odbywać się wyłącznie za zgodą nauczyciela     i służyć celom związanym z poszerzaniem wiedzy.
 6. Przeczytane czasopisma odnosi się na miejsce, a książki oddaje bibliotekarzowi.
 7. Czytelnicy zachowujący się głośno, łamiący zasady regulaminu mogą być wyproszeni z czytelni.
 8. Czytelnik odpowiada za książki, czasopisma i inne dokumenty, z których korzysta. W przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia, czytelnik jest zobowiązany do dokupienia materiałów o równej wartości lub do przekazania innych materiałów na rzecz biblioteki.

 

Regulamin wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych

zakupionych przez szkołę ze środków dotacji celowej

w Szkole Podstawowej nr 33 w Zespole Szkół nr 5 w Rybniku

 

DO POBRANIA: Regulamin wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych