Rusza nabór do klas pierwszych szkół podstawowych

Rusza nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik

na rok szkolny 2021/2022

Do klas pierwszych szkół podstawowych zapraszamy wszystkie dzieci siedmioletnie, które obecnie uczęszczają do przedszkola oraz wszystkie chętne dzieci sześcioletnie.

W tym roku wszystkie 32 szkoły podstawowe prowadzą nabór do klasy pierwszej (w tym 31 szkół obwodowych).

NABÓR DO SZKOŁY OBWODOWEJ

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej w terminie od 22 lutego (od godz. 8.00) do 12 marca br. (do godz. 15.00) mogą potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka za pomocą witryny  rybnik.elemento.pl, z której należy wydrukować stosowną deklarację, podpisać i dostarczyć do sekretariatu danej szkoły. Potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły obwodowej można również dokonać poprzez wypełnienie deklaracji, o której mowa powyżej, bezpośrednio w sekretariacie szkoły obwodowej (z pominięciem witryny internetowej). Witryna naborowa po wpisaniu adresu zamieszkania kandydata wskaże, która szkoła jest szkołą obwodową.

W przypadku potwierdzenia woli nie wybieramy innych szkół. Szkoły są przygotowane na przyjęcie wszystkich dzieci zamieszkałych w obwodzie szkolnym.

Witryna naborowa:  rybnik.elemento.pl

NABÓR DO SZKOŁY SPOZA OBWODU

NABÓR DO KLAS SPORTOWYCH

 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych od 18 stycznia 2021

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 5 przypomina o wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas I-III obowiązujących od 18 stycznia 2021 roku 

Organizacja zajęć w szkole

  1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

Z pozostałymi wytycznymi można zapoznać się z linku poniżej.

_MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szkół_podstawowych

26 stycznia 2021 (wtorek) o 17:00 odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami.

Spotkania odbędą się on-line na platformie Microsoft Teams na zespole klasowym dziecka.

Wychowawca może wysłać informację o innej godzinie lub innym terminie spotkania.

Serdecznie zapraszamy.

WAŻNA INFORMACJA

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.  Do 29 listopada br. zostaje przedłużone zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i  uczniów  szkół ponadpodstawowych.

Oznacza to, że uczniowie  wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej – do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.