Nasza szkoła uczestniczy w projekcie  organizowanym przez Śląską Kurator Oświaty Urszulę Bauer „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętamy!”

Celem projektu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

W ramach realizacji projektu uczniowie obejrzeli film dokumentalny „Nie zabierajcie mamy”, który przedstawił nieopowiedziane do tej pory historii działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce (13 grudnia 1981r. – 22 lipca 1983r.).

Na tablicach moderacyjnych została zaprezentowana gazetka ilustrująca wydarzenia związane z 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego oraz materiały przygotowane przez IPN.

Uczniowie mogą uczestniczyć w  konkursach na lapbook oraz plakat poświęcony tematyce stanu wojennego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 listopada to rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka najważniejszego dokumentu poświęconego dzieciom. W tym szczególnym dniu dzieci na całym świecie jednoczą się.
Polska była inicjatorem uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. To jeden z najważniejszych sukcesów Polski na arenie międzynarodowej. Pokażmy, że prawa dziecka nie są nam obojętne.
Dlatego 22 listopada przychodzimy do szkoły ubrani na niebiesko (kolor UNICEF) lub mamy jakiś niebieski dodatek.
Robimy zdjęcia, które umieszczamy na stronie szkoły i mediach społecznościowych z hashtagiem #dla każdego dziecka. Uczniowie mogą również przystroić salę lekcyjna na niebiesko oraz wykonać prace plastyczne ilustrujące konkretne artykuły Konwencji o prawach dziecka.
Prace plastyczne zostaną wystawione i ocenione.

 

Konkurs matematyczno-informatyczny InstaLogik

Miło nam poinformować, iż uczniowie naszej szkoły  Karolina Zarzecka i  Karol Szymiczek  z klasy 5a oraz  Łukasz Duda z klasy 7a zakwalifikowali się do II etapu konkursu matematyczno-informatycznego dla uczniów klas 4-8 SP InstaLogik.
Konkurs składa się z zadań matematycznych  z elementami podstaw programowania. 📏📐👨‍💻

Gratulujemy i trzymamy kciuki za II etap, który już niebawem!👏

„Kampania Kolejowe ABC II” z patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rzecznika Praw Dziecka

„Kampania Kolejowe ABC II” to drugi etap ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu bezpieczeństwa kolejowego skierowanej do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich rodziców, nauczycieli i wychowawców.

Celem drugiej edycji projektu jest dalsze przekazywanie wiedzy, umiejętności i doświadczeń, a także zwiększanie świadomości dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, nauczycieli i wychowawców na temat zagrożeń, które mogą wystąpić na terenach kolejowych.

Uczniowie z klas IV-VI szkół podstawowych z całej Polski po raz drugi w tym roku rywalizowali o edukacyjne miasteczko ruchu drogowego w konkursie „Kolejowe ABC – na tropie bezpieczeństwa”

Zadaniem uczniów było zebranie jak największej liczby punktów w grze mobilnej Kolejowe ABC dla swojej klasy.

Miło nam poinformować, że uczniowie klasy 5a zajęli w tym konkursie 3 miejsce. 04 listopada 2021 odbyły się w szkole zajęcia podsumowujące udział klasy w tej kampanii. Cała klasa otrzymała dyplomy uczestnictwa, upominki oraz klasową maskotkę kampanii – Rogatka.

Organizatorem uczestnictwa w kampanii była Pani Agnieszka Korbel-Bugdol.

Gratulujemy i dziękujemy!

 

 

 

„Szkoła do hymnu” 2021

Zapraszamy wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe, a także placówki polonijne do udziału w kolejnej edycji akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”. Podobnie jak w ubiegłych latach proponujemy wspólne odśpiewanie hymnu narodowego w ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11. W tym roku będzie to środa, 10 listopada.

 

Z uwagi na trwający stan epidemii proponujemy odśpiewanie hymnu w mniejszych grupach/klasach, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Szkoły, które w środę, 10 listopada br. będą pracowały w trybie zdalnym lub hybrydowym, zachęcamy do odśpiewania hymnu w formie on-line.

„Szkoła do hymnu” to kontynuacja akcji, która rozpoczęła się w 2018 r. Od początku cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. Do akcji zawsze włączały się także placówki polonijne z całego świata. 

W 2018 r. wspólne śpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” odbyło się pod hasłem „Rekord dla Niepodległej”. W akcji uczestniczyło blisko 5 mln uczniów (4 867 937) i prawie 480 tys. nauczycieli (475 235) w 24 439 przedszkolach, szkołach i placówkach. Dodatkowo w akcję zaangażowało się prawie 14 tys. uczniów (13 702) oraz 1 055 nauczycieli ze 109 szkół polonijnych z całego świata.
 
W roku 2019 hymn zaśpiewało 4 121 529 uczniów oraz 405 399 nauczycieli w całej Polsce. Łącznie swój udział w akcji zgłosiło 20 475 szkół z całego kraju oraz ponad 100 placówek polonijnych. W roku 2020 – mimo trwającej epidemii i nauki na odległość – do akcji w różnej formie przystąpiło w sumie 16 269 szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z całego kraju oraz 134 placówki polonijne. 

Doposażenie w sprzęt komputerowy Pracowni Multimedialnej w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku

Doposażenie w sprzęt komputerowy Pracowni Multimedialnej w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa Rymera
w Rybniku 💻
 
Pracownia Multimedialna w naszej szkole wzbogaciła się o kolejne 4 stanowiska komputerowe. Stało się to możliwe dzięki finansowemu wsparciu Polskiej Grupy Energetycznej Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Pracownia multimedialna służy przede wszystkim celom edukacyjnym i wychowawczym młodzieży ZS5. Dzięki doposażeniu pracowni o kolejne stanowiska komputerowe wraz z niezbędnym oprogramowaniem, możemy realizować w pełni zarówno zajęcia dydaktyczne z zakresu przedmiotów informatycznych jak i zajęcia rozwijające umiejętności komputerowe oraz poszerzające wiedzę i zainteresowania naszych uczniów. Poprzez wzrost kompetencji informatycznych uczniów i nauczycieli liczymy na wzrost zainteresowania uczniów zdobywaniem wiedzy poprzez techniki kształcenia na odległość. Unowocześnienie bazy dydaktycznej szkoły z pewnością będzie miało wpływ na innowacyjność nauczania.
 

Akcja charytatywna – „Kolorowe kredki”

Szkolne Koło Wolontariatu i Świetlica zachęca do wzięcia udziału w akcji charytatywnej.❤️

 

„Kolorowe kredki”🖍️

 

Masz w domu pojedyncze, rozkompletowane kredki, których już nie używasz?

Przynieś je do szkoły i daj im drugie życie,

a my przekażemy je potrzebującym osobom. 

Ważne!!!

Najbardziej aktywni uczestnicy mogą liczyć na piękny dyplom i dodatnie punkty 👍 

kredki można przynosić do szkolnej świetlicy.

Konkurs dla Szkoły Podstawowej i Technikum – „Karmnik dla ptaków”

Zespół Szkół nr 5 w Rybniku zaprasza do wzięcia udziału w konkursie.

Konkurs „Karmnik dla ptaków”

Celem konkursu jest:

 • kształcenie postaw przyjaznych środowisku;
 • uwrażliwienie dzieci i młodzieży na dokarmianie ptaków zimą;
 • poznanie ptaków, które odwiedzają zimą karmnik oraz sposobów w jaki się odżywiają;
 • rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych;
 • wyrabianie nawyków odpowiedzialności za swoje postępowanie wobec zwierząt.

 Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej i Technikum. Organizatorem jest Świetlica Szkolna przy udziale Szkolnego Koła Wolontariatu.
 2. Przy tworzeniu karmnika dozwolona jest pomoc ze strony opiekuna.
 3. Konkurs polega na wykonaniu pracy przestrzennej – karmnika, z odpowiednio dobranych materiałów, które umożliwią użytkowanie karmnika na zewnątrz.
 4. Karmnik powinien być wykonany z trwałego materiału przyjaznego środowisku.
  Konstrukcja karmnika powinna być funkcjonalna i bezpieczna, a wielkość dostosowana do rozmiarów stołujących się w nim ptaków.
 5. Technika i wykonanie pracy dowolna – liczy się pomysłowość. Zaznaczamy jednak, iż dobry karmnik powinien chronić karmę przed zamoknięciem, powinien umożliwiać ptakom bezpieczne korzystanie z niego. Można również ozdobić karmnik według własnej wizji (szyszki, patyki, mech itp.)
 6. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
 7. Do zgłoszonej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą następujące informacje:
 8. a) Imię i nazwisko autora,
 9. b) wiek/klasa

 

 1. Termin i miejsce dostarczania prac :

Karmniki przynosimy do 15 listopada 2021r. do Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku (pozostawiamy na portierni)

 1. Rozstrzygnięcie konkursu:
 • Oceny karmników dokona komisja powołana przez Organizatora.
 • Oceniane będą funkcjonalność, zgodność z tematem, oraz pomysłowość.
 • Nagrody zostaną przyznane za pierwsze trzy miejsca w kategorii Szkoła Podstawowa oraz osobno Technikum.
 • Autorom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody.
  – Komisja Konkursowa może przyznać wyróżnienie.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i opiekunów. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów, dostarczenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie w naszym ogrodzie na terenie Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku.