Historia

01.10.1945r. powstała Dokształcająca Szkoła Zawodowa w Niedobczycach

 

01.04.1959r. decyzją Ministerstwa Górnictwa i Energetyki szkoła została przekazana kopalni „Rymer”

i zmieniała nazwę na Zasadniczą Szkołe Górniczą KWK „Rymer”

 

01.09.1990r. obok Zasdniczej Szkoły Górniczej KWK „Rymer” utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 2

 

31.08.1993r. wygaszono Zasadniczą Szkołę Górniczą KWK „Rymer”

 

01.09.1995r. utworzono Zespół Szkól Zawodowych w Rybniku-Niedobczycach, w którego skład weszły:

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2
 • Liceum Zawodowe
 • Technikum Elektryczne

 

10.06.1998r. szkole nadano imię Józefa Rymera, pierwszego wojewody śląskiego

i szkoła zmieniła nazwę na  Zespól Szkół Zawodowych nr 2 im. Józefa Rymera w Rybniku

 

01.09.1999r. zmieniono nazwę na Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Józefa Rymera w Rybniku

W skład zespołu wchodziły:

 • VII Liceum Ogólnokształcące
 • Liceum Zawodowe
 • Technikum Odzieżowe i Elektryczne
 • Gimnazjum nr 9
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2

 

31.08.2002r wygaszono Technikum Elektryczne, Liceum Zawodowe i Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 2

 

01.09.2005r. w skład zespołu włączono:

 • V Liceum Profilowane
 • Technikum nr 5
 • Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 5

 

31.08.2008r. wygaszono Gimnazjum nr 9

 

01.09.2008r. zmieniono nazwę na Zespól Szkól nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku

W skład zespołu wchodziły:

 • VII Liceum Ogólnokształcące
 • V Liceum Profilowane
 • Technikum nr 5
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5
 • Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 6

 

01.09.2012r. w skład zespołu włączono Gimnazjum nr 11

 

31.08.2017r. wygaszono V Liceum Profilowane

 

01.09.2017r. w skład zespołu włączono Szkołę Podstawową nr 33

 

31.08.2019r. wygaszono Gimnazjum nr 11.

 

W roku  2020 wygaszono VII Liceum Ogólnokształcące.

 

Obecnie w skład Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa nr 33
 • Technikum nr 5