Rada Rodziców

Drodzy Rodzice,
serdecznie pragniemy podziękować tym wszystkim, którzy dokonali już wpłat na Fundusz Rady Rodziców, oraz tym którzy zrobią to niebawem.
Wspólnie możemy zrobić więcej dla naszych dzieci!
 
 

Stypendium szkolne

STYPENDIUM SZKOLNE
Istnieje możliwość otrzymania stypendium dla uczniów znajdujących się w
trudnej sytuacji materialnej.

Warunki konieczne do otrzymania stypendium:

Zamieszkanie na terenie Rybnika;
Udokumentowany dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł netto,
do dochodu nie wlicza się 500+ i 300+
W rodzinie występuje trudna sytuacja oraz bezrobocie, niepełnosprawność,
choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina
jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe lub inne.
Wnioski do pobrania u pedagoga szkolnego.

Termin składania wniosków: do 12.09.2023r. (wtorek)