31 maja 2024 (piątek) sekretariat szkoły będzie czynny w godz. 8:00- 13:30.

Uczniów klas ósmych zapraszamy do składania wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej technikum.

Standardy Ochrony Małoletnich

Szanowni Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele!

Pragniemy poinformować, że nasza placówka edukacyjna aktywnie uczestniczyła w procesie opracowywania Standardów Ochrony Małoletnich, które mają na celu stworzenie bezpiecznego i wspierającego środowiska dla naszych uczniów.

Standardy Ochrony Małoletnich to zestaw zasad, procedur i wytycznych mających na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia wszelkich form przemocy, nadużyć czy innych zagrożeń, które mogą dotykać dzieci i młodzież w środowisku edukacyjnym. Nasza szkoła, dbając o dobro wszystkich uczniów, przystąpiła do tego ważnego procesu, aby jeszcze skuteczniej chronić i wspierać naszą społeczność szkolną.

Proces opracowywania Standardów Ochrony Małoletnich obejmował szeroki zakres konsultacji z nauczycielami, uczniami oraz ekspertami ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Jesteśmy przekonani, że wprowadzenie Standardów Ochrony Małoletnich pozwoli nam jeszcze skuteczniej reagować na wszelkie sytuacje, które mogą zagrażać bezpieczeństwu i dobru naszych uczniów. To także ważny krok w kierunku budowania atmosfery szacunku, zrozumienia i wsparcia w naszej szkole.

Dziękujemy za współpracę i troskę o dobro naszej społeczności!

Standardy-Ochrony-Maloletnich-ZS5rybnik

Wersja_skrocona_Standardy_Ochrony_Maloletnich_ZS5rybnik.1

Załączniki:

1._Oswiadczenie_o_niekaralnosci

2._Procedura_-_PRZEMOC_ROWIESNICZA (pdf.io)

3._Procedura_-_AGRESJA_zal._3 (pdf.io)

4._procedura_-_NIEBIESKA_KARTA_2024_zal._4 (pdf.io)

5._Procedura_-_krzywdzenie_pracownik_szkoly_zal._5

6._Procedura_-_WYKORZYST._SEKSUALNE_zal._6

7__procedura_-_CYBERPRZEMOC

8a_Karta_interwencji

8b_Rejestr_interwencji_i_zgloszen_zal._8

9._Zawiadomoenie_o_popelnieniu_przestepstwa

10a_Oswiadczenie_pracownika_zal._10a (1)

10b_Oswiadczenie_rodzica_zal._10b

PREZENTACJA DLA RODZICÓW: Prezentacja – Standardy Ochrony Małoletnich