Nasza szkoła uczestniczy w projekcie  organizowanym przez Śląską Kurator Oświaty Urszulę Bauer „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętamy!”

Celem projektu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

W ramach realizacji projektu uczniowie obejrzeli film dokumentalny „Nie zabierajcie mamy”, który przedstawił nieopowiedziane do tej pory historii działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce (13 grudnia 1981r. – 22 lipca 1983r.).

Na tablicach moderacyjnych została zaprezentowana gazetka ilustrująca wydarzenia związane z 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego oraz materiały przygotowane przez IPN.

Uczniowie mogą uczestniczyć w  konkursach na lapbook oraz plakat poświęcony tematyce stanu wojennego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 listopada to rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka najważniejszego dokumentu poświęconego dzieciom. W tym szczególnym dniu dzieci na całym świecie jednoczą się.
Polska była inicjatorem uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. To jeden z najważniejszych sukcesów Polski na arenie międzynarodowej. Pokażmy, że prawa dziecka nie są nam obojętne.
Dlatego 22 listopada przychodzimy do szkoły ubrani na niebiesko (kolor UNICEF) lub mamy jakiś niebieski dodatek.
Robimy zdjęcia, które umieszczamy na stronie szkoły i mediach społecznościowych z hashtagiem #dla każdego dziecka. Uczniowie mogą również przystroić salę lekcyjna na niebiesko oraz wykonać prace plastyczne ilustrujące konkretne artykuły Konwencji o prawach dziecka.
Prace plastyczne zostaną wystawione i ocenione.