Nasza szkoła uczestniczy w projekcie  organizowanym przez Śląską Kurator Oświaty Urszulę Bauer „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętamy!”

Celem projektu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

W ramach realizacji projektu uczniowie obejrzeli film dokumentalny „Nie zabierajcie mamy”, który przedstawił nieopowiedziane do tej pory historii działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce (13 grudnia 1981r. – 22 lipca 1983r.).

Na tablicach moderacyjnych została zaprezentowana gazetka ilustrująca wydarzenia związane z 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego oraz materiały przygotowane przez IPN.

Uczniowie mogą uczestniczyć w  konkursach na lapbook oraz plakat poświęcony tematyce stanu wojennego.