Organizacja funkcjonowania szkoły

W związku z wprowadzeniem ograniczenia w funkcjonowaniu szkół od 20.12. 2021 do 9.01.2022r. na podstawie Rozporządzenia MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że zajęcia lekcyjne w dniach od 20 do 22 grudnia 2021r. oraz od 3 do 5 stycznia 2022r. prowadzone będą w systemie zdalnym na platformie Office 365 – Teams.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem istnieje możliwość prowadzenia zajęć świetlicowych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Uczniom klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, dyrektor – na wniosek rodzica – umożliwia opiekę świetlicową. Dyrektor szkoły umożliwia dzieciom objętym tą opieką realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. Proszę rodziców, którzy nie są w stanie zapewnić opieki swoim dzieciom o złożenie wniosku poprzez dziennik elektroniczny do wychowawców klas I-III w terminie do jutra 16.12.2021 (czwartek) do godziny 15.00. Jest to informacja bardzo ważna ze względu na konieczność zmian organizacyjnych w szkole.

Waldemar Wollny

Dyrektor szkoły