Pamiętamy…

Stan wojenny – 13 grudnia 1981r.

40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce…