Terminarz roku PDF Drukuj
-HARMONOGRAM KONFERENCJI RADY PEDAGOGICZNEJ I SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RYBNIKU

ROK SZKOLNY  2019/2020

Lp.

Konferencje Rady Pedagogicznej

Termin

Spotkania z rodzicami

Termin

1

Organizacja roku szkolnego 2018/2019

29.09.2019

-------------------------

------------------

2

Zatwierdzenie planu pracy szkoły

Zmiany w statucie szkoły

Zmiany w prawie oświatowym

 

10.09.2019

Plan pracy szkoły

Programy, Szkolny zestaw podręczników, SZO, zmiany w Statucie szkoły

Wybór Rady Rodziców

Deklaracje: religia/etyka, wdż, udzielanie pierwszej pomocy, ubezpieczenie , komitet rodzicielski

10.09.2019

3

--------------------------

--------------

Konsultacje dla rodziców

10.10.2019

4

Konferencja szkoleniowa

Podsumowanie egzaminów zewnętrznych

Analiza przestrzegania WSO

07.11.2019

Analiza postępów i trudności uczniów w nauce i zachowaniu

Sprawy bieżące wynikające z planu pracy wychowawcy

07.11.2019

5

Analiza uczniów zagrożonych oceną niedostateczną w I semestrze

 

05.12.2019

Proponowane oceny za I semestr w klasach maturalnych

Konsultacje dla rodziców uczniów pozostałych klas

05.12.2019

6

Klasyfikacja semestralna klas maturalnych

13.12.2019

----------------------------------------------

--------------------

7

-------------------------

09.01.2020

Proponowane oceny za I semestr

 

09.01.2020

8

Klasyfikacja semestralna

30.01.2020

----------------------------------------

----------------

7

Konferencja plenarna podsumowująca pracę w pierwszym semestrze

05.02.2020

----------------------------------------------

--------------------

8

Konferencja szkoleniowa

Procedury egzaminów zewnętrznych

Powołanie zespołów nadzorujących egzaminy zewnętrzne

03.03.2020

Konsultacje dla rodziców

03.03 2020

9

--------------------------

------------

Analiza postępów i trudności uczniów w nauce i zachowaniu

Sprawy bieżące wynikające z planu pracy wychowawcy.

Proponowane oceny w klasach maturalnych

 

08.04.2020

10

Klasyfikacja końcowa klas maturalnych

Szkolenie zespołów nadzorujących egzamin maturalny.

21.04.2020

-------------------------------

--------------

11

Szkolenie zewnętrzne. Zagrożenia oceną ndst.

Nagrody Prezydenta Miasta

Rybnicki Prymus

14.05.2020

Zagrożenia oceną ndst - konsultacje dla rodziców

14.05.2020

12

---------------------------------

-------------

Oceny proponowane na koniec roku Podsumowanie pracy wychowawcy klasy

12.06.2020

13

Klasyfikacja roczna

22.06.2020

---------------------------------------------

----------------

14

Konferencja plenarna

25.06.2020

---------------------------------------------

--------------