Zebranie rodziców uczniów rozpoczynających od września naukę w klasie pierwszej

Szkoły Podstawowej nr 33 odbędzie się 07 czerwca (wtorek) o godz. 18:00