WAŻNE INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

Wyciąg z wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 r.

1.1 Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną)
1.2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Matura 2020

W zakładce Matura znajdują się wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020r. 

Prosimy maturzystów o dokładne zapoznanie się z wytycznymi.

W zakładce również aktualny harmonogram egzaminu maturalnego.

 

Rekrutacja !!!

Od 30 kwietnia 2020 od godz. 8.00 można ponownie logować się do serwisu,
gdzie odbywa się rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej.Podajemy adres strony do rekrutacji: www.rybnik.elemento.pl

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto Rybnik na rok szkolny 2020/2021.

LP Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Data rozpoczęcia Data zakończenia
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 2.03.2020
godz. 8.00
16.06.2020
godz. 15.00
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej i oddziału mistrzostwa sportowego (w której obowiązują próby sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 2.03.2020   godz. 8.00 03.06.2020   godz. 15.00
3. Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe 04.06.2020 godz. 8.00 10.06.2020godz. 15.00
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe 15.06.2020 godz. 10.00
5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 2.03.2020   godz. 8.00 17.06.2020   godz. 15.00
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 18.06.2020 godz. 10.00
7. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym 18.06.2020   godz. 10.00 23.06.2020
godz. 15.00
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 24.06.2020 godz. 10.00

 

Rekrutacja do szkoły podstawowej

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych wszystkie działania związane z rekrutacją zostają zawieszone.
Nowe terminy rekrutacji zarówno do przedszkoli jak i do szkół podstawowych zostaną podane do wiadomości po wznowieniu pracy szkół i przedszkoli.

WAŻNE!

Szanowni Rodzice, Uczniowie i Nauczyci1ele
Ze względu na szczególną sytuację zagrożenia epidemicznego, lekcje w szkołach zostały zawieszone. Nie jest to jednak okres ferii czy wakacji. Ministerstwo Cyfryzacji w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchomiło platformę edukacyjną do nauczania zdalnego. Warto okres zbiorowej „kwarantanny” dobrze wykorzystać i nadrobić zaległości szkolne. Na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje znajdziecie tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu. Wszystkie udostępnione informacje są bezpłatne. W razie pytań, wsparcia udzielą Wam nauczyciele, z którymi kontakt jest możliwy poprzez dziennik elektroniczny.
Koronawirus dynamicznie rozprzestrzenia się w Polsce i na świecie. Apeluję by na bieżąco śledzić informacje w mediach i przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
Pozdrawiam serdecznie Waldemar Wollny