Ogólnopolski projekt edukacyjny – ” Z ekologią na Ty”

♻️☘️🌱🌳🌿 Mając na uwadze ochronę środowiska, klasa IVa w roku szkolnym 2022/2023 bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Z ekologią na Ty”. Głównym celem projektu jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko. Należy uwrażliwiać młodych ludzi na piękno przyrody, na znaczenie czystego świata dla ich zdrowia oraz uzmysłowić im, iż sami mogą przyczynić się do zmniejszenia dewastacji środowiska.

Dbając razem o przyrodę, zapewniamy nie tylko sobie, ale i przyszłym pokoleniom niebagatelny majątek w postaci czystego świata… ♻️☘️🌱🌳🌿