Certyfikat dla ZS 5 w Rybniku

W dniu dzisiejszym Pan Dyrektor odebrał certyfikat za zrealizowanie zadań w ramach projektu w 40 rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego „GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!” zorganizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty Urszulę Bauer i Śląskie Centrum Wolności i Solidarności pod patronatem Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej oraz Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego.

Szkoła otrzymała certyfikat dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli. 

Koordynatorem akcji w naszej szkole była Pani Joanna Pawlak-Tracz.