Doposażenie w sprzęt komputerowy Pracowni Multimedialnej w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku

Doposażenie w sprzęt komputerowy Pracowni Multimedialnej w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa Rymera
w Rybniku 💻
 
Pracownia Multimedialna w naszej szkole wzbogaciła się o kolejne 4 stanowiska komputerowe. Stało się to możliwe dzięki finansowemu wsparciu Polskiej Grupy Energetycznej Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Pracownia multimedialna służy przede wszystkim celom edukacyjnym i wychowawczym młodzieży ZS5. Dzięki doposażeniu pracowni o kolejne stanowiska komputerowe wraz z niezbędnym oprogramowaniem, możemy realizować w pełni zarówno zajęcia dydaktyczne z zakresu przedmiotów informatycznych jak i zajęcia rozwijające umiejętności komputerowe oraz poszerzające wiedzę i zainteresowania naszych uczniów. Poprzez wzrost kompetencji informatycznych uczniów i nauczycieli liczymy na wzrost zainteresowania uczniów zdobywaniem wiedzy poprzez techniki kształcenia na odległość. Unowocześnienie bazy dydaktycznej szkoły z pewnością będzie miało wpływ na innowacyjność nauczania.