Zebranie z rodzicami

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół nr 5 zaprasza rodziców na zebranie, które odbędzie się

09 września 2020r. (środa), według następującego harmonogramu:

Szkoła Podstawowa nr 33

godz. 16:30

– kl. 1a – sala 101

– kl. 1b – sala 102

– kl. 2a – sala 6

– kl. 2b – sala 7

– kl. 3a – sala 8

godz.  16:45

– kl. 4 – sala 103

– kl. 6 – sala 104

Technikum nr 5

godz. 17:00

– kl. 1Ta – sala 202

– kl. 2Ta – sala 203

– kl. 2 Tb – sala 205

– kl. 3 Ta – sala 206

O godz. 18:00 odbędzie się zebranie przedstawicieli Rady Rodziców z dyrekcją.

Wszystkich rodziców prosimy, aby po wejściu do budynku szkoły, stosować się do wymogów sanitarno-epidemiologicznych (dezynfekcja rąk, założenie maseczki lub przyłbicy ochronnej) oraz kierować się bezpośrednio do wyznaczonej sali.