nauczyciele Drukuj
  

Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2019/20 

Stan na 09.09.2019


mgr Waldemar Wollny - dyrektor, nauczyciel historii

mgr Joanna Węgrzyk - wicedyrektor, nauczyciel chemii

mgr Tomasz Biskup - bibliotekarz

mgr Ewa Brachmańska - nauczyciel religii i wychowania do życia w rodzinie

lek. wet. Agata Bytner - nauczyciel przedmiotów weterynaryjnych

mgr Jakub Cymerman - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Krystian Dziwoki - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Iwona Draga - nauczyciel języka polskiego

mgr Michalina Dudzik - logopeda

mgr Bożena Figińska - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca świetlicy

mgr Katarzyna Kmiecik-Seixas - nauczyciel języka angielskiego

mgr Agnieszka Korbel-Bugdol - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki i techniki

mgr Karolina Kostka-Sczyrba - nauczyciel przedmiotów architektury krajobrazu

mgr Barbara Kucyniak - nauczyciel fizyki

mgr Karolina Kwiecień - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedmiotów fryzjerskich

lek. wet. Barbara Lubos - nauczyciel przedmiotów weterynaryjnych

mgr Marek Michalik - nauczyciel geografii

mgr Dorota Mura - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Beata Musiolik - nauczyciel matematyki

mgr Gizela Niemiec - nauczyciel języka niemieckiego

mgr Justyna Nocoń - nauczyciel biologii

mgr Anna Nowak-Malcherek - nauczyciel przedmiotów informatycznych

dr Beata Olszewska - pedagog

mgr Waldemar Olszewski - nauczyciel przedmiotów informatycznych

mgr Robert Osiński - nauczyciel przedmiotów informatycznych

mgr Bożena Paczuska - nauczyciel języka polskiego

mgr Joanna Pawlak-Tracz - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania do życia w rodzinie

mgr Aleksander Pojda - nauczyciel wychowanie fizycznego

mgr Małgorzata Pudło - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Łukasz Solowski - nauczyciel bezpieczeństwa pracy

mgr Beata Spratek - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedmiotów fryzjerskich

mgr Barbara Szajthauer - nauczyciel plastyki

mgr Paweł Szyrner - nauczyciel przedmiotów weterynaryjnych

mgr Sławomir Wolańczyk - nauczyciel przedmiotów informatycznych

mgr Karina Żyrek - nauczyciel  muzyki


 


 


 mgr Brachmańska Ewa