Zespół wychowawczy - aktualności
Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie PDF Drukuj

Uczniowie naszej szkoły ( klasy I TA, III TA i IV TA) wzięli udział w projekcie Watch Docs. W jego ramach obejrzeli filmy dokumentalne dotykające problemów nietolerancji i wykluczenia. Cykl trzech dokumentów "Ratunku, mamy w klasie geja", "Jestem dziewczynką" i "Od głowy do nieba" wzbudził gorące dyskusje po projekcji. Uczniowie wskazywali na powszechną trudność akceptacji osób "innych" od otoczenia. Podkreślali, że niezależnie od wyglądu, koloru skóry i orientacji seksualnej, wszyscy mamy te same marzenia i podobne plany życiowe. Po projekcji filmów i dyskusji odbyły się w szkole warsztaty filmowe poprowadzone przez Janusza Rzymanka. Na zajęciach Pan Rzymanek omówił cechy filmu dokumentalnego i pokazał praktyczne ćwiczenia tworzenia dokumentu. Efektem pracy uczniów był króciutki filmik.

http://www.youtube.com/watch?v=R5_3H1mcUGU

 
uwaga!!! zmiana regulaminu konkursu na frekwencję PDF Drukuj

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA NAJWYŻSZĄ FREKWENCJĘ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 - semestr II

  1. Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach:

I - frekwencja klasy

II - frekwencja indywidualna

  1. Konkurs trwać będzie do końca maja.

  2. Wychowawcy klas zobowiązani są przekazać informacje o frekwencji do 13 - go następnego miesiąca do biblioteki szkolnej. W przypadku niedotrzymania terminu uczniowie klasy są wykluczeni z konkursu indywidualnego w danym miesiącu.

  3. Zasady konkursu:

a) w kategorii I:

- comiesięczne wyniki frekwencji klas zostaną umieszczone na tablicy obok biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły (www.zs5rybnik.pl). Frekwencja klas maturalnych liczona jest od lutego do kwietnia. Klasa maturalna, która uzyska najwyższą frekwencję w II semestrze, otrzyma nagrodę w wysokości 100 zł.

Frekwencja pozostałych klas liczona jest od lutego do maja. Trzy klasy
z najwyższą frekwencją otrzymają kolejno nagrody w wysokości 200 zł, 100 zł i 50 zł.

b) w kategorii II:

- brana będzie pod uwagę frekwencja indywidualna. Nagrody dostaną uczniowie, którzy uzyskają najwyższą frekwencję. Nagrodzony zostanie jeden uczeń klasy maturalnej i trzech uczniów z pozostałych klas. Uczniowie otrzymają bony podarunkowe do Empiku.


 
Frekwencja PDF Drukuj
 
Wizyta w Komendzie Miejskiej w Rybniku PDF DrukujWizyta w Komendzie Miejskiej Policji w Rybniku


W dniu 8 grudnia 2011 r. klasa o profilu Bezpieczeństwo publiczne udała się z wizytą do Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.
Podczas spotkania licealiści  uzyskali kompleksowe informacje na temat naboru do służby w Policji. Uczniowie poznali strukturę organizacyjną  jednostki. Zobaczyli jak wygląda stanowisko kierowania gdzie dyżurujący policjanci przyjmują zgłoszenia o zdarzeniach oraz decydują o wysyłaniu w te miejsca patroli w celu podjęcia interwencji. Uczniowie widzieli również monitoring miejski oraz uczestniczyli w szkoleniu Grupy Szybkiego Reagowania. Po jednostce oprowadzali nas nadkomisarz Aleksandra Nowara i uczący naszych uczniów Robert Rapacz.
 
Szkolny konkurs na frekwencję PDF Drukuj

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA NAJWYŻSZĄ FREKWENCJĘ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

1.     Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach:

I - frekwencja klasy

II - frekwencja indywidualna


2.     Wychowawcy klas zobowiązani są przekazać informacje o frekwencji do 13 - go następnego miesiąca do biblioteki szkolnej. W przypadku niedotrzymania terminu uczniowie klasy są wykluczeni z konkursu indywidualnego w danym miesiącu.

3.     Zasady konkursu:

a) w kategorii I:

- comiesięczne wyniki frekwencji klas zostaną umieszczone na tablicy obok biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły (www.zs5rybnik.pl). Nagrodę w wysokości 200 zł otrzyma klasa, która za 1 semestr uzyska najwyższą średnią frekwencję.

b) w kategorii II:

- brana będzie pod uwagę frekwencja indywidualna. Konkurs rozpoczyna się od października. Każdy uczeń, który w danym miesiącu uzyska 100% frekwencję, otrzyma bon do Empiku.

4.     Konkurs będzie kontynuowany w następnym semestrze.