Stypendium szkolne na rok 2016/2017 PDF Drukuj
  

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z dokumentami.
Nieprzekraczalny termin składania dokumentów upływa 15 września 2016r.
Dodatkowych informacji udziela pedagog szkolny.

UWAGA!

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYDNEDIUM NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Informuję, że do 18 listopada 2016 r. rodzice uczniów/pełnoletni uczniowie, którym przyznano stypendium szkolne mają czas na złożenie faktur/rachunków za poniesione koszty na cele edukacyjne. Wzorem lat ubiegłych, rodzice powinni złożyć faktury/rachunki w szkołach (pedagog szkolny, sekretariat).

 Dodatkowe informacje:


1.  Dokumentem potwierdzającym poniesione wydatki na cele edukacyjne jest faktura VAT lub inny imienny dokument od przedsiębiorców niebędących płatnikami podatku VAT. Możliwe są wszystkie inne formy dokumentowania wydatków, przyjęte w obowiązującym systemie prawnym. Przykładowo, w sytuacji kupna używanych podręczników poniesiony wydatek można dokumentować umową kupna - sprzedaży.

2. Data wystawienia dokumentów powinna zawierać się w okresach:

- Zakup podręczników oraz pozostałych artykułów wg katalogu wydatków podlegających refundacji - od czerwca do grudnia 2016 r.

- Internet oraz bilety autobusowe - od września do grudnia 2016 r.

3. Zwrotowi mogą podlegać wydatki poniesione na cele edukacyjne, które są zawarte w katalogu wydatków podlegających refundacji, dostępnym na stronie www.edukacja.rybnik.eu.

4. Należy zwracać uwagę aby koszty poniesione na zakup podręczników, które zostały już zrefundowane np. w ramach programu wyprawka szkolna, nie były ponownie wykazywane do stypendium szkolnego.

5. Stypendium szkolne nie może zostać przeznaczone na zakup np. codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, buty) - ten rodzaj wsparcia należy  do zakresu pomocy społecznej.

6. Wzorem lat ubiegłych stypendium szkolne przyznane uczniom, których rodzice nie posiadają rachunku bankowego, będzie przekazane na rachunek bankowy szkoły (będzie potrzebny numer dowodu osobistego wnioskodawcy).

Przypominam, że od tego roku szkolnego nie ma możliwości refundacji kosztów zakupu używanego tabletu, drukarki oraz części komputerowych. Na podstawie umowy kupna sprzedaży mogą zostać zrefundowane tylko i wyłącznie używane podręczniki, komputer PC/laptop, sprzęt sportowy potrzebny w ramach uprawianej dyscypliny oraz  instrumenty muzyczne.

Ważne! Wnioskodawca może kupić w roku szkolnym tylko 1 używany komputer PC lub laptop, którego cena nie może być wyższa niż 500,00 zł.


Stypendium zostanie przekazane na rachunki bankowe wskazane przez wnioskodawców 5 grudnia 2016 r.


W załączeniu przesyłam również listę uczniów, którym zostało przyznane stypendium szkolne - lista także została zabezpieczona znanym Państwu hasłem. Na części list znaleźli się uczniowie, którym stypendium nie zostało przyznane.