jednostki pedagogiczne PDF Drukuj
  

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 33

Gimnazjum nr 11

VII Liceum Ogólnokształcące

- bezpieczeństwo publiczne
- dziennikarstwo radiowe

Technikum nr 5:

- technik usług fryzjerskich
- technik architektury krajobrazu
- technik weterynarii
- technik informatyk