„Żegnaj szkoło, witajcie wakacje”

„Wydaje mi się, że szczęście zależy tylko od pogodnego podejścia do życia i od szlachetności serca, nie zaś od okoliczności zewnętrznych.” (F. Dostojewski)
Szanowni Państwo,
Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Rok wyjątkowy, pełen niespodzianek, trudów, emocji. Sytuacja zmusiła nas do innego spojrzenia na siebie, bliskich, do zweryfikowania priorytetów i wartości. My, nauczyciele, tak samo jak Wy – Rodzice, stanęliśmy przed koniecznością zaufania technologii, zmian w sposobie nauczania, stanęliśmy przed pustymi klasami. A to boli najbardziej. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że bycie nauczycielem to nie praca – to powołanie. Teraz nauczać mogliśmy dzięki Państwa zaangażowaniu. To Wy staliście się nauczycielami nie tylko życia, ale też biologii, informatyki, języka polskiego…. I za to Wam dziękujemy. Za to, że wspieraliście swoje dzieci, że znaleźliście czas na przypomnienie sobie treści nauczanych w szkole, a przede wszystkim dziękujemy za wszelkie słowa podziękowania, zrozumienia, wsparcia kierowane pod naszym adresem.
Życzymy, by zbliżające się wakacje były piękne i niezwykłe, bo szczęście nie zależy od okoliczności zewnętrznych, a od pogodnego podejścia do życia i szlachetności serca – jak powiedział Dostojewski.
 

 

WAŻNE INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

Wyciąg z wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 r.

1.1 Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną)
1.2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Matura 2020

W zakładce Matura znajdują się wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020r. 

Prosimy maturzystów o dokładne zapoznanie się z wytycznymi.

W zakładce również aktualny harmonogram egzaminu maturalnego.

 

Rekrutacja !!!

Od 30 kwietnia 2020 od godz. 8.00 można ponownie logować się do serwisu,
gdzie odbywa się rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej.Podajemy adres strony do rekrutacji: www.rybnik.elemento.pl

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto Rybnik na rok szkolny 2020/2021.

LP Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Data rozpoczęcia Data zakończenia
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 2.03.2020
godz. 8.00
16.06.2020
godz. 15.00
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej i oddziału mistrzostwa sportowego (w której obowiązują próby sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 2.03.2020   godz. 8.00 03.06.2020   godz. 15.00
3. Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe 04.06.2020 godz. 8.00 10.06.2020godz. 15.00
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe 15.06.2020 godz. 10.00
5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 2.03.2020   godz. 8.00 17.06.2020   godz. 15.00
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 18.06.2020 godz. 10.00
7. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym 18.06.2020   godz. 10.00 23.06.2020
godz. 15.00
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 24.06.2020 godz. 10.00

 

Rekrutacja do szkoły podstawowej

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych wszystkie działania związane z rekrutacją zostają zawieszone.
Nowe terminy rekrutacji zarówno do przedszkoli jak i do szkół podstawowych zostaną podane do wiadomości po wznowieniu pracy szkół i przedszkoli.