Rekrutacja do szkoły podstawowej

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych wszystkie działania związane z rekrutacją zostają zawieszone.
Nowe terminy rekrutacji zarówno do przedszkoli jak i do szkół podstawowych zostaną podane do wiadomości po wznowieniu pracy szkół i przedszkoli.

WAŻNE!

Szanowni Rodzice, Uczniowie i Nauczyci1ele
Ze względu na szczególną sytuację zagrożenia epidemicznego, lekcje w szkołach zostały zawieszone. Nie jest to jednak okres ferii czy wakacji. Ministerstwo Cyfryzacji w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchomiło platformę edukacyjną do nauczania zdalnego. Warto okres zbiorowej „kwarantanny” dobrze wykorzystać i nadrobić zaległości szkolne. Na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje znajdziecie tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu. Wszystkie udostępnione informacje są bezpłatne. W razie pytań, wsparcia udzielą Wam nauczyciele, z którymi kontakt jest możliwy poprzez dziennik elektroniczny.
Koronawirus dynamicznie rozprzestrzenia się w Polsce i na świecie. Apeluję by na bieżąco śledzić informacje w mediach i przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
Pozdrawiam serdecznie Waldemar Wollny

WAŻNA INFORMACJA!

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych wszystkie działania związane z rekrutacją zostają zawieszone.

Prosimy o wstrzymanie się z dostarczaniem dokumentów naborowych do sekretariatów szkół.

Nowe terminy rekrutacyjne zostaną podane do wiadomości po wznowieniu pracy szkół.

 

UWAGA!

Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku informuje, że od 12 do 25 marca 2020 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej funkcjonowanie szkoły zostaje czasowo ograniczone.

12 i 13 marca szkoła zapewnia zajęcia  opiekuńcze w godzinach pracy świetlicy od 6.30 do 16.00.

Od poniedziałku 16 marca do 25 marca szkoła będzie zamknięta.

Podczas dwutygodniowej  przerwy w zajęciach dydaktycznych uczniowie nie powinni opuszczać swojego miejsca zamieszkania!!! Dni tych nie należy traktować jako dni wolnych, czy  jako dodatkowe ferie.

Rodzicom należy się zasiłek opiekuńczy (14 dni) nad dziećmi do lat 8 (wniosek do pobrania na stronie www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy – formularze ZAS-36, Z-15A).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Wszelkie informacje o zawieszeniu zajęć można znaleźć na stronie www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 

Rekrutacja !!!

Od 02 marca 2020 od godz. 8.00 można logować się do serwisu,
gdzie odbywa się rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej.Podajemy adres strony do rekrutacji: www.rybnik.elemento.pl

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto Rybnik na rok szkolny 2020/2021.

LP Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Data rozpoczęcia Data zakończenia
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 2.03.2020
godz. 8.00
20.03.2020
godz. 15.00
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej i oddziału mistrzostwa sportowego (w której obowiązują próby sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 2.03.2020   godz. 8.00 13.03.2020   godz. 15.00
3. Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe 16.03.2020 godz. 8.00 18.03.2020godz. 15.00
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe 19.03.2020 godz. 10.00
5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 2.03.2020   godz. 8.00 24.03.2020   godz. 15.00
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 27.03.2020 godz. 10.00
7. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym 27.03.2020   godz. 10.00 3.04.2020
godz. 15.00
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 7.04.2020 godz. 10.00

 

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W ZWIĄZKU Z POJAWIAJĄCYMI SIĘ W NIEKTÓRYCH KRAJACH EUROPEJSKICH PRZYPADKAMI ZACHOROWAŃ NA KORONAWIRUSA

(na podstawie rekomendacji MEN- www.kuratorium.katowice.pl)

Rodzicu,

 • zadbaj, aby Twoje dziecko przestrzegało podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
 • nie posyłaj do przedszkola/szkoły dzieci chorych lub przeziębionych;
 • jeśli nie miałeś kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
 • jeśli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, bezzwłocznie powiadom najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłoś się do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego;
 • jeśli jesteś rodzicem dziecka do 8 roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły należy Ci się zasiłek opiekuńczy(art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U.2017, poz.1368);
 • sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia  lub poinformuj o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

 

Drogi Uczniu! Szanowny Rodzicu!

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Szkoły Podstawowej nr 33 w Zespole Szkół nr 5 w Rybniku

Pragną zaprosić Państwa na

Dni Otwarte naszej szkoły.

W programie: przedstawienie oferty szkoły, zwiedzanie szkolnych zakątków, gry i zabawy, słodkie co nieco!